Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Fertiliteit en endocrinologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Fertiliteitsproblemen maken een steeds groter deel uit van de gynaecologische praktijk. Om zicht te houden op alle nieuwe technieken, predictiemodellen en alle zin en onzin in fertiliteitsland is het belangrijk om enige verdieping aan te gaan. Bij ons kun je ervaring opdoen met het hele pallet van de fertiliteitsproblematiek. Van eerste consult tot afsluiten van de laatste IVF behandeling. Verder is brede endocrinologische kennis onontbeerlijk, evenals endoscopische vaardigheid.

Als aios word je breed ingezet. Je gaat het volgende doen:

  • meewerken op de IVF-poli: begeleiding van alle patiënten die ovulatie inductie, IUI of IVF/ICSI ondergaan met echo’s, IVF puncties, voortgangsgesprekken, zwangerschapsecho’s en eventueel afsluitende gesprekken als patiënten zijn uitbehandeld,
  • het endocrinologisch spreekuur meedraaien met internist/endocrinoloog,
  • hysteroscopisch opereren onder supervisie van een ervaren endoscopisch gynaecoloog,
  • het zien van patiënten met fertiliteitsproblemen tot en met 42 jaar.
  • uitvoeren van hysteroscopie: diagnostisch en therapeutisch (TCRP/TCRM/Asherman)

Afhankelijk van de afgesproken leerdoelen krijgen bovenstaande onderdelen prioriteit naar behoefte.

Hoe ga ik leren?

De afdeling heeft 11 stafleden waarvan twee stafleden werkzaam binnen aandachtsgebied fertiliteit en twee stafleden die participeren bij puncties. Doorgaans zijn er 5 aios en 4 anios werkzaam in de kliniek.

Je stage ziet er paar maand ongeveer als volgt uit:

  • 80 polipatiënten
  • max. één opname
  • aantal verrichtingen per maand: 12 IVF-puncties  en 12 hysteroscopieën
  • meer dan zestig onderzoeken
  • 6-8 OK dagdelen per maand

Als oudste assistent zal de AIOs ook supervisietaken verrichten.

Iedere 3 maanden is er een voortgangsgesprek met de opleider en een vertegenwoordiger van het aandachtsgebied fertiliteit. De te behalen EPA's worden gevuld met KPB's en OSATs waarbij alle competenties worden getoetst.

Vooraf aan de stage vindt een kennismakingsgesprek met opleider plaats om te inventariseren wat de leerdoelen zijn en vervolgens wordt in overleg met de gynaecologen betrokken bij de fertiliteit  een programma opgesteld.

Video

Noordwest differentiatiestages gynaecologie

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie en/of sollicitatie:

dr. J.M. van Rijn-van Weert
gynaecoloog met aandachtsgebied fertiliteit en plv opleider

dr. J.M.J. Bais

gynaecoloog-opleider

Tel. 072-5482920, secretariaat
j.m.van.rijn@mca.nl of j.m.j.bais@nwz.nl 
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

Noordwest Ziekenhuisgroep is er trots op een topklinisch ziekenhuis te zijn. Dit betekent dat er meer dan de gebruikelijke medisch-specialistische zorg wordt geleverd en dat er veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling. Met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. Noordwest richt zich primair op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 inwoners. Onze ambitie is een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn, met een hoge medische standaard én mensgerichte zorg. Bij Noordwest draait het om meer dan medisch handelen. Ambitieus, samen en betrokken staan als kernwaarden centraal in ons handelen. Onlangs zijn wij door Elsevier benoemd tot het beste ziekenhuis van Nederland. Samen beter, samen de beste!

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar

tel.: 072 548 4444
website: https://www.nwz.nl/Werk-en-opleiding.aspx