Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde in Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven

Jij bent gynaecoloog in opleiding en wilt graag verder in de Voortplantingsgeneeskunde. Jij bent welkom in Máxima Medisch Centrum voor een etalagejaar in jaar 6 van je opleiding als eerste stap in de richting van je subspecialisatie tot voortplantingsspecialist. Máxima Medisch Centrum is een vooraanstaand centrum op gebied van fertiliteitschirurgie. In 2013 zagen we ruim 500 nieuwe echtparen op de polikliniek i.v.m. kinderwens. Er werden 81 THL’s verricht. Er werden 14 refertilisaties verricht en 6 tuboneostomieen. Ook werden er 126  cycli IVF/ICSI opgestart als transport-IVF. Tevens hebben we een multidisciplinair team voor patiënten met uitgebreide endometriose. Onze kennis dragen we over op onze opleidingsassistenten, maar we geven ook landelijke cursussen onder de naam Skills Training Eindhoven (STE). Hier wordt tijdens de ambulante cursus de transvaginale hydrolaparoscopie onderwezen. Binnen de vakgroep gynaecologie bestaat ons team uit 2 gynaecologen met als aandachtsgebied de voortplantingsgeneeskunde. Daarnaast is er een fertiliteitsarts werkzaam. Eén van deze gynaecologen  wordt je mentor tijdens het etalagejaar.

Wat kun je van je etalagejaar verwachten:

Je kunt je kennis en vaardigheid verdiepen met betrekking tot de voortplantingsgeneeskunde. Gezien ons ruime aanbod aan patiënten, is het reëel om er naar te streven aan het einde van je etalagejaar zelfstandig een transvaginale hydrolaparoscopie te verrichten.  Daarnaast kun je actief kennis maken met de laparoscopische refertilisatie, myomectomie, adhaesiolysis en endometriose OK.
Ook wordt je ingewerkt om IVF-puncties te verrichtten. Tijdens de wekelijkse fertiliteitsbesprekingen komen er verschillende onderwerpen ter sprake en kun je  je theoretische kennis uitbreiden. Een keer per kwartaal is er een overleg met diëtisten en psychologen. Twee keer per jaar is er een regionaal IVF-overleg. Per half jaar komen we met het fertiliteitsteam bijeen om lopende zaken en (nieuwe) protocollen te bespreken. Ook hebben we een ruim aanbod aan oefenfaciliteiten zoals de oefenbox maar ook virtual reality zoals de Simendo om je laparoscopische vaardigheden te trainen. Op onze  polikliniek fertiliteit wordt je ingewerkt. Op de poliklinsche OK zul je naast de transvaginale hydrolaparoscopie ook vaginoscopie en hysteroscopie verrichten ter beoordeling van cavum uteri. We zullen je tevens betrekken bij het opstellen van kliniekrichtlijnen en bij andere besluitprocessen met betrekking tot ons beleid. Op wetenschappelijk gebied nemen wij deel aan een groot aantal studies binnen het  consortium fertiliteit welke in de regio Brabant vanuit Máxima Medisch Centrum gecoördineerd worden.

Stagebegeleiders zijn: dr. Carolien Koks en dr. Jacques Maas

Hoe ga ik leren?

Afhankelijk van je wensen zal een persoonlijk rooster worden samengesteld, waarbij je wekelijks ingedeeld zult worden op de polikliniek, OK  en poliklinische OK. Daarnaast word je ingepland voor het verrichten van IVF-puncties.  We beschikken over 6 dagdelen endosocpische OK en 9 dagdelen POK. Je zult hierbij ingedeeld worden op de dagen dat de fertiliteitsendoscopie wordt verricht. Wat betreft het dienstrooster zul je meedraaien in de assistentenpoule. Parttime dienstverband is mogelijk met (in overleg) een vaste vrije dag. Onze maatschap bestaat uit 12 gynaecologen en 2-3 felllows (2x perinatologie en 1x endoscopie). Daarnaast hebben we een fertiliteitsarts.  We werken op 2 locaties, namelijk locatie Veldhoven en locatie Eindhoven. In Eindhoven ligt de nadruk op de electieve patiëntenzorg en in Veldhoven ligt de nadruk op de acute zorg en de verloskunde. We beschikken over een Obstetric High Care afdeling en een NICU met 16 bedden waardoor we een regiofunctie vervullen voor de derdelijns verloskunde. Elke gynaecoloog binnen onze maatschap heeft 1 of meerdere aandachtsgebieden. Het  team voortplantingsgeneeskunde bestaat uit dr. Carolien Koks en dr. Jacques Maas. Prof. dr. Marlies Bongers verricht ook THL’s en vele laparoscopische ingrepen. Marieke van Erven-Gooskens is onze fertiliteitsarts. We vervullen het perifere deel van de opleiding binnen het cluster Maastricht. De opleiders zijn Jacques Maas en Marlies Bongers  (waarnemend opleider).  Eén keer per 2 maanden vindt er een regionale refereeravond plaats, daarnaast is er 1x per 2 maanden clusteronderwijs gedurende de hele dag. Binnen MMC is er voor de AIOS en ANIOS Gynaecologie wekelijks onderwijs in de vorm van een presentatie door een van de gynaecologen of assistenten. Daarnaast is er 1x per maand een onderwijsmiddag voor de AIOS gynaecologie, praktisch en/of theoretisch van aard. PICO’s worden wekelijks gepresenteerd door de co-assistenten. Binnen onze vakgroep wordt jaarlijks een 360 graden beoordeling door de assistenten t.a.v. de gynaecologen gegeven. Deze beoordeling wordt binnen de maatschap open besproken. Wat betreft endoscopisch onderwijs beschikken we over een skillslab met oefenfaciliteiten zoals de oefenbox maar ook virtual reality zoals de Simendo. Eén keer per jaar organiseren we de maand van de fertiliteit en tevens een keer per jaar een maand van de endoscopie samen met de chirurgen en urologen. In deze maand is al het theoretisch en praktisch onderwijs gericht op endoscopie. Twee keer per jaar vindt er een multidisciplinaire complicatie bespreking Endoscopische chirurgie plaats samen met de chirurgen en urologen. We verzorgen de clusterbrede opstapcursus en vervolgcursus Endoscopie voor AIOS binnen het cluster Maastricht. Daarnaast geven we 2-3x per jaar landelijke cursussen onder de naam Skills Training Eindhoven (STE). Jaarlijks verschijnt er een jaarverslag van onze maatschap. Deze is op te vragen via ons secretariaat (gynaecologie.secr@mmc.nl). We nemen deel aan de diverse landelijke onderzoekslijnen binnen het consortium fertiliteit. Daarnaast lopen er binnen onze kliniek een aantal studies naar de waarde van THL als primaire tubadiagnostiek en registreren en publiceren wij met enige regelmaat onze refertilisatiecijfers.

We hanteren voor het leren kennen van de kliniek een inwerkperiode van enkele weken. Vier keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de opleiders. Voor de beoordeling en toetsing wordt gebruik gemaakt van het digitale EPASS portfolio van de universiteit van Maastricht, waarin o.a. OSATS en KKB’s zijn opgenomen. Uiteraard bezoeken de AIOS congressen en cursussen waarbij het zelf geven van voordrachten wordt gestimuleerd. 1 maal per jaar worden de AIOS getoetst op laparoscopische vaardigheden in het skillslab. Tevens kunnen de AIOS een boxtrainer mee naar huis om thuis vaardigheden te oefenen. Bij de vakgroep gynaecologie van MMC is er een stabiele, hechte assistentengroep. Er vindt een keer per maand een opleidingsvergadering plaats in een open en veilige sfeer, waarvan 4x per jaar met de gehele maatschap. Deze open en veilige sfeer vind je ook terug in overdrachtsmomenten en overlegmomenten. De AIOS hebben grote inbreng in hun eigen opleiding. Onze protocollen die periodiek worden ge-updated zijn gemakkelijk in te zien via intranet. De beoordeling van de AIOS vindt plaatst met behulp van het digitale portfolio EPASS van de universiteit van Maastricht.

In 2014 vond er een opleidingsvisitatie plaats waar we goed uit naar voren kwamen.  

Show-and-tell

Máxima Medisch Centrum is een vooraanstaand centrum ook op het gebied van endoscopische fertiliteitschirurgie. Jaarlijks worden er ongeveer 20 laparoscopische refertilisaties verricht bij patiënten die uit alle delen van het land naar ons verwezen worden. Wij zijn daarnaast de enige kliniek in Nederland die al 10 jaar ervaring heeft in het verrichtten van transvaginale hydrolaparoscopieën (fertiloscopieën) als vorm van tubadiagnostiek. Via deze transvaginale route worden er ook electrocoagulaties van de ovaria verricht. Jaarlijks worden er ongeveer 500 nieuwe fertiliteitspatiënten op de polikliniek gezien. Na diagnostiek krijgen patiënten diagnose en behandelplan te horen. Er is een goede samenwerking met de diëtisten en met de medische psychologen. Tubadiagnostiek vindt plaats op de poliklinische OK. We zijn een verwijscentrum voor endometriose patiënten

Specifieke patiëntenpopulatie

  • Patiënten met primaire of secundaire subfertiliteit.  Patiënten met endometriose.
  • Patiënten met herhaalde miskraam.
  • Patiënten met refertilisatiewens.
  • Patiënten met tubapathologie.

Specifieke ingrepen: Transvaginale hydrolaparoscopieën (THL),  hysteroscopiëen, laparoscopische refertilisatie, electrocoagulatie van de ovaria wordt ook via transvaginale route verricht, myoomenucleatie, endometriosechirurgie samen met chirurg en/of uroloog, EUG’s , IVF/ICSI

Per maand ongeveer: 40 nieuwe patiënten en vele controles.  13 OK’s (refertilisaties, adhaesiolysis, cystectomie, tubectomie) en  17 IVF-puncties. 7-8 THL’s, 3 DL en TT, 5 HSG’s. Per jaar ongeveer 80 endometriose gerelateerde ingrepen waarvan 25-30 gezamenlijke ok's met chirurg en/of uroloog.

 

Samenwerkende instellingen

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling (in procenten): 80. Er wordt gewerkt volgens een dienstschema in een poule van 12-13 assistenten met door de week een avonddienst (13.00- 22.30) en een nachtdienst (22.30-8.30); in het weekend is er een dagdienst (08.30-20.30) en een nachtdienst (20.30-08.30).

Er is jaarlijks ruimte voor 1 extra AIOS in het kader van differentiatiestage voortplantingsgeneeskunde.

Wij zoeken AIOS die enthousiast zijn voor de voortplantingsgeneeskunde en bereid zijn om bij te dragen aan wetenschappelijke activiteiten, onderwijsactiviteiten en richtlijnontwikkeling. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met één van de gynaecologen in Máxima Medisch Centrum. We zijn telefonisch bereikbaar via 040-888 8384 of via de mail gynaecologie.secr@mmc.nl.

Dr. Carolien Koks en Dr. Jacques Maas

Solliciteren kan per post (MMC, t.a.v. dr JWM Maas, opleider, Postbus 7777, 5500 MB  Veldhoven) of per e-mail (gynaecologie.secr@mmc.nl).

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706