Differentiatiestage Supervisie Management en supervisiestage kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de supervisie stage algemene kindergeneeskunde in Máxima Medisch Centrum (MMC) krijg je een intensieve voorbereiding op de algemeen kindergeneeskundige praktijk. Je krijgt de kans om verantwoordelijkheid te leren 
dragen voor patiënten met een zeer uiteenlopende pathologie op diverse afdelingen zoals de grote kinderen, polikliniek en de SEH.
Binnen een veilig leerklimaat leer je supervisie te geven aan onder andere arts-assistenten en co-assistenten. Hiermee komt de nadruk te leggen op je verdere ontwikkeling naar een zelfstandig functionerende kinderarts en de manier waarop jij je persoonlijke kwaliteiten verder kan ontwikkelen.
Tijdens deze stage maak je verder kennis met de organisatie en het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de kinderafdeling van een groot ziekenhuis. Naast de basisonderwerpen is er ook nog ruimte  om inzicht te krijgen in moderne ondersteuning van werkprocessen (digitalisering).

Hoe ga ik leren?

Supervisie algemene kindergeneeskunde
De meest betrokken begeleiders op de afdeling zijn Bas Zegers, Vinus Bok, Albertine Donker en Titia Niers. Voor de poli zijn dit Walther Tjon-A-Ten, Vinus Bok, Albertine Donker en Titia Niers.

Management
Het hoofd van de poli en de medisch manager geeft informatie over onder andere de organisatiestructuur van de RVE (heet dit nu niet zorggroep), opbouw van een begroting, afstemming van Ziekenhuisbeleid op RVE beleid, en de systematiek van financiering (DOT). Walther Tjon-A-Ten geeft informatie over de organisatie van zorgprocessen op de poli. Carola Duijsters geeft informatie over veiligheids management en de opleider Titia Niers over het efficiënt en goed opleiden.
Aan het begin van de stage worden de leerdoelen formeel met de AIOS besproken. Deze afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) in epass.
Halverwege de stage wordt de voortgang van de stagedoelen en de persoonlijke leerdoelen en verbeterpunten in het voortgangsgesprek besproken.

Show-and-tell

Alle leden van de vakgroep zijn enthousiaste opleiders die je graag begeleiden bij deze stage.
Als 5e jaar AIOS functioneer je in deze stage als supervisor. Dit betekent dat een actieve inzet van je wordt gevraagd bij het onderwijs aan assistenten, co-assistenten / semiartsen en verpleegkundigen en dat je een grote verantwoordelijkheid draagt in de patiëntenzorg.

Leerplannen profileringstage kindergeneeskunde MMC Veldhoven

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:
Dr. L.E.M. Niers, kinderarts, opleider, Titia.niers@mmc.nl; tel. 040 888 8270
Dr. F. Halbertsma, neonatoloog, plaatsvervangend opleider, f.halbertsma@mmc.nl; tel. 040 888 8270.

De sollicitatieprocedure bestaat ui:

  1. Het zenden van een cv en aanbiedingsbrief naar de opleider.
  2. Een gesprek met deelspecialist(en), opleider en een vertegenwoordiging van AIOS/verpleegkundig specialisten.
  3. Een gesprek met de opleider over het portfolio.
  4. Contact met een door de sollicitant opgegeven referenties.

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: http://www.werkenbijmmc.nl/?_ga=1.219710105.1287172259.1438602706