Keuzestage Klinische farmacie Injection safety (VTGM van A tot Z)

Aanvang: 
03-05-2017

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage
Patiëntveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de Nederlandse ziekenhuizen waaraan invulling wordt gegeven door implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). High risk medicatie (parenteralia) vormt een belangrijk thema binnen het VMS.

Al bijna 20 jaar wordt binnen het Martini Ziekenhuis door de afdeling Klinische Farmacie ziekenhuisbreed ingezet op het verhogen van de veiligheid van het voorschrijven, klaarmaken en toedienen van parenteralia. Hierdoor loopt het Martiniziekenhuis voorop in Nederland bij de ziekenhuisbrede implementatie van de  ready-to-adminster (RTA) en ready-to-use (RTU) producten. Belangrijke pijler is het door de ziekenhuisapotheek ontwikkelen en beschikbaar stellen van RTA en RTU producten voor toepassing in de klinek. Daarnaast speelt de afdeling Klinische Farmacie een belangrijke rol door voor toediening gereed maken (VTGM) van parenteralia producten, waarvoor RTA/RTU (nog) niet beschikbaar is, vanuit satellietapotheken verspreid door het ziekenhuis voor praktisch alle afdelingen, inclusief de verpleegafdelingen, OKs, IC en het endoscopiecentrum. Dit proces wordt ondersteund door een doorontwikkelde logistiek en voldoet aan alle betrokken wet- en regelgeving. Barcodescanning wordt in de nabije toekomst geïntroduceerd om de toedienregistratie gesloten te maken. De ontwikkelde RTA en RTU producten worden geproduceerd onder GMP(-z) condities en worden doorgeleverd aan externe centra.

 Werkzaamheden stage
Tijdens de stage zal de AIOS kennismaken en meekijken met de alle hierboven genoemde aspecten van het voorschrijven, klaarmaken, logistiek en toediening van parenteralia:

  • Geprotocolleerd VTGM van parenteralia binnen de satellietapotheken (VTGM individueel).

  • Productie van RTA en RTU producten (o.a. VTGM op voorraad).

  • Ontwikkeling RTA en RTU voorraadproducten.

  • Beschikbaar maken van elastomeer infuussystemen voor toediening van parenteralia in de thuissituatie.

  • Ontwikkeling halffabricaten als uitgangsmateriaal voor VTGM.

Wet- en regelgeving (GMP, GDP) die betrekking heeft op dit proces zal worden toegelicht. Door middel van een kort project betreffende injection safety zal verdieping worden geboden. Binnen de stage wordt een bezoek aangeboden aan de satellietapotheek van het UMCG waar medicatie VTGM wordt klaar gemaakt voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Invulling van de stage zal worden uitgewerkt in een individueel stageplan.

Gevraagde competenties/ingangseisen
De AIOS zal veel contact hebben met alle betrokken medewerkers binnen het behandelproces. Daarnaast is een grote mate van leergierigheid van belang, alsmede het nemen van initiatief en zelfstandigheid. Ook een afgerond eerstejaar van de opleiding binnen ELOZIII is een vereiste.

Show-and-tell

Op te vragen bij opleider, begeleider en AIOS ziekenhuisfarmacie van het Martini Ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Stage begeleiders: René van Hulst (opleider), Annemarie van der Aart (ziekenhuisapotheker  klinisch farmaceutische zorg), Marianne Luinstra (ziekenhuisapotheker bereidingen) & Jan Reindert Moes (ziekenhuisapotheker bereidingen)

Contactgegevens voor meer informatie: R.Hulst@mzh.nl

Telefoon: 050 524 5771

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/