Keuzestage Bereidingen Geneesmiddelbereiding en farmaceutische analyse

Aanvang: 
03-05-2017
Duur: 
2 maanden
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage wordt aangeboden binnen de module patiëntenzorg: geneesmiddelbereiding en farmaceutische analyse. Naast deze stage biedt de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis ook een volledige differentiatie aan.

Competenties
Competenties worden ingevuld in overleg met de AIOS. De volgende competenties komen in ieder geval aan bod:

Kennis en wetenschap
Het wetenschappelijk verantwoord handelen en innoveren binnen het vakgebied bereidingen en VTGM, met inachtneming van de grenzen van eigen bekwaamheid en het op peil houden van de eigen deskundigheid.

Professionaliteit
Het op integere en betrokken wijze zorgen voor goede productzorg, overeenkomstig hetgeen professioneel en ethisch verantwoord wordt geacht binnen de beroepsgroep.

Samenwerking
Het adequaat luisteren naar klachten en wensen van zorgprofessionals t.a.v. (nieuwe) producten. Goede samenwerking met eigen medewerkers van de afdeling bereidingen, afdeling laboratorium en QA; interne afdelingen zoals afdeling Beheer & Onderhoud en externe (onderhouds-)firma’s t.b.v. een kwalitatief goed product.

Eindtermen van de stage

 • Voorschriften voor het uitvoeren van een VTGM handeling (aseptisch, radiofarmaca, risicovol, VTGM Klinisch Geneesmiddelen Onderzoek) te ontwerpen.

 • Dossiers ten behoeve een VTGM handeling aan te leggen en te onderhouden.

 • VTGM producten aan de hand van opgestelde specificaties al dan niet vrij te geven.

 • Bereidingsvoorschriften te ontwerpen voor verschillende categorieën bereidingen (gestandaardiseerd en niet gestandaardiseerd individueel, voorraad en radiofarmacie).

 • Productdossiers ten behoeve van de verschillende categorieën bereidingen aan te leggen en te onderhouden.

 • De verschillende categorieën bereidingen aan de hand van opgestelde specificaties al dan niet vrij te geven.

 • Grondstoffen, primaire verpakkingsmaterialen en etiketten aan de hand van opgestelde specificaties al dan niet vrij te geven.

 • Analytische bepalingsmethodes voor een eigen bereiding (inclusief microbiologie) te ontwerpen, te valideren en te implementeren.

 • Water voor hemodialyse / HDF online aan de hand van opgestelde specificaties al dan niet vrij te geven.

 • Medische gassen aan de hand van opgestelde specificaties al dan niet vrij te geven.

 • Apparatuur, ruimtes en personeel aan de hand van opgestelde specificaties te kwalificeren en al dan niet vrij te geven.

 • Het wettelijk kader en de beroepsrichtlijnen waarbinnen bovengenoemde activiteiten plaats vinden te interpreteren en te vertalen naar de eigen praktijk.

Na deze stage heeft de Aios kennis van:

 • Het wettelijk kader en de beroepsnormen rondom eigen bereidingen en de analyse daarvan (VTGM handelingen, individuele bereidingen, voorraadbereidingen, radiofarmacie bereidingen en VTGM handelingen, water voor hemodialyse en medische gassen).

 • De basale organisatie van een bereidingsafdeling, laboratorium farmaceutische kwaliteitscontrole, afdeling radiofarmacie, bereiding van water voor hemodialyse en medische gassen.

 • De bereidingstechnieken van veel voorkomende individuele bereidingen, voorraadbereidingen en VTGM handelingen.

 • De analysemethodes en interpretatie van veel voorkomende farmaceutische analyses (inclusief microbiologie).

 • De vrijgifte van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en etiketten.

 • De goedkeuring / vrijgifte van individuele bereidingen, voorraadbereidingen en VTGM handelingen.

 • De bereidingstechnieken, kwaliteitscontroles en goedkeuring / vrijgifte van radiofarmaca.

 • De bereidingstechnieken, kwaliteitscontroles en vrijgifte van water voor hemodialyse / HDF online.

 • De bereidingstechnieken, distributie, kwaliteitscontroles en vrijgifte van medische gassen.

Hoe ga ik leren?

Algemene beschrijving stage
De ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis is in het bezit van een GMP gecertificeerde bereidingsafdeling waar zowel voorraadproducten (VTGM op voorraad, steriele en niet-steriele voorraadbereidingen) als geneesmiddelen op individuele basis (cytostatica, receptuur, VTGM) worden bereid. Daarnaast is de afdeling in het bezit van een vergunning om studiemedicatie te produceren. Tijdens de stage zal de AIOS betrokken zijn bij de bereiding, farmaceutische controle (QC) en kwaliteitsborging (QA) van de niet-steriele en steriele (voorraad)bereiding. De ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis levert landelijk apotheekbereidingen aan andere ziekenhuizen. Het Martini Ziekenhuis is onderdeel van Santeon dat zich als groep onderscheidt door innovatie en kwaliteit. Binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker volgens ELOZIII worden er AIOS uitgewisseld met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Werkzaamheden stage
De AIOS zal na een korte introductie binnen de ziekenhuisapotheek en bereidingsafdeling worden ingewerkt binnen de afdeling Geneesmiddelenbereidingen en de afdeling Laboratorium & Toxicologie en zal bekend worden gemaakt met de technische voorzieningen van de productiefaciliteit (WFI installatie, bereidingsapparatuur, HVAC installatie). De AIOS zal hierbij, onder supervisie van een ziekenhuisapotheker bereidingen, betrokken worden in de dagelijkse gang van zaken en op de werkvloer aanwezig zijn. De AIOS geeft onder supervisie bereidingen vrij conform de vigerende procedures, wet- en regelgeving. In samenwerking met de medewerkers wordt er gezocht naar oplossingen voor deviaties. Productontwikkeling is een belangrijk onderdeel binnen de afdeling Geneesmiddelenbereidingen. De AIOS wordt betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, het opstellen van productdossiers, het doen van houdbaarheidsonderzoek en de introductie van nieuwe producten. De AIOS voert ook een (her)kwalificatie van een medewerker en/of validatie van een proces of apparaat uit.

Binnen het de afdeling Laboratorium & Toxicologie (QC) interpreteert de AIOS zelfstandig de resultaten van de analyses van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten en keurt op basis van deze analyse een product al dan niet goed (onder supervisie van een ziekenhuisapotheker Laboratorium & Toxicologie/QC). De farmaceutische microbiologie is standaard onderdeel van de analyses van aseptisch bereide producten. De AIOS leert de achtergronden achter de verschillende typen analyses en wordt betrokken bij het opzetten van analyses.

Gevraagde competenties/ingangseisen

 • Enthousiast
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerking
 • Integriteit
 • Afgerond eerstejaar van de opleiding binnen ELOZIII

Show-and-tell

Op te vragen bij opleider, begeleider en AIOS ziekenhuisfarmacie van het Martini Ziekenhuis.

Sollicitatie en contact

Stage begeleiders: René van Hulst (opleider), Marianne Luinstra (ziekenhuisapotheker bereidingen) &

Jan Reindert Moes (ziekenhuisapotheker bereidingen)

 

Contactgegevens voor meer informatie: R.Hulst@mzh.nl

Telefoon: 050 524 5771

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/