Differentiatiestage Neurovasculaire aandoeningen Vasculaire neurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage richt zich op het vlot in kaart brengen en analyseren van patiënten met een CVA of TIA waarbij veel aandacht uitgaat naar de thrombo-embolische oorsprong en hemodynamische gevolgen  van het infarct en/of bloeding. De stage is georganiseerd rond de stroke unit, de dagbehandeling en de KNF.

Een belangrijk deel van de klinische zorg in een perifeer neurologische praktijk speelt zich af rond de opvang en behandeling van patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen. Jaarlijks worden er in het Martini Ziekenhuis ongeveer 250 patiënten gezien in het kader van de TIA-poli. Er worden bijna 500 patiënten per jaar opgenomen in verband met een CVA. Wij zijn al jaren 1 van de trombolyse centra in de regio.

Sollicitatie en contact

S.M. Schade van Westrum, neuroloog (s.schadevanwestrum@mzh.nl) of
Dr. A. Schaafsma, KNF-neuroloog (A.Schaafsma@mzh.nl)

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/