Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Kinderallergologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt u de mogelijkheid om in het Martini Allergie Centrum voor Kinderen (MACK) ervaring op te doen in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met een allergische aandoening. Het MACK bestaat uit een kinderarts-allergoloog, twee kinderartsen met aandachtsgebied astma en allergie, twee kinderdiëtisten en vier gespecialiseerde verpleegkundigen. Het MACK heeft een regionale functie. Er worden wekelijks zes multidisciplinaire spreekuren gedaan voor kinderen met (verdenking op) een voedselallergie en voor kinderen met astma. Op jaarbasis worden ca. 700 voedselprovocatie testen verricht.  Regelmatig worden informatieavonden voor ouders en leerkrachten georganiseerd.

Vakgroep Kindergeneeskunde

De vakgroep kindergeneeskunde heeft een regionale taak betreffende de algemene kindergeneeskunde in de breedste zin van het woord. De zuigelingenafdeling heeft 26 bedden waarvan 6 voor post IC/HC zorg en de afdeling voor grotere kinderen 20 bedden.

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis is een van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen zijn lid van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en werken als teaching hospital nauw samen met een academisch ziekenhuis op gebied van medische opleidingen en onderzoek. Het Martini Ziekenhuis heeft achttien erkenningen voor medisch specialistische vervolgopleidingen. In het Martini Ziekenhuis werken ongeveer 90 co-assistenten en 60 arts-assistenten.

 Van Swieten Instituut

Het van Swieten Instituut is het onderwijsinstituut van het Martini Ziekenhuis en coördineert alle activiteiten op het gebied van opleiding en kennisontwikkeling.

Sollicitatie en contact

 

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

dr. A.W.A. Kamps (a.kamps@mzh.nl) opleider
Mw. drs. A. L. Tanja (l.tanja@mzh.nl) waarnemend opleider

tel nr: (050) 524 6900

Martini Ziekenhuis

Opleiding en onderzoek is in het Martini Ziekenhuis verenigd in het Van Swieten Instituut. Zowel de huidige als toekomstige beroepsbeoefenaren zijn het kapitaal van de gezondheidszorg en daar willen we in investeren.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Martini Ziekenhuis
Van Swietenplein 1
9728NT Groningen

tel.: 050 524 52 45
website: http://www.martiniziekenhuis.nl/Opleiding--onderzoek/