Differentiatiestage Interventieradiologie Interventieradiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op de twee interventie kamers die de afdeling rijk is worden jaarlijks zo'n 2000 verrichtingen uitgevoerd. Deze betreffen zowel vasculaire als non-vasculaire procedures

De interventieradiologie van het Maastricht UMC onderscheidt zich door zijn regionale en nationale verwijsfunctie op het gebied van
-endovasculaire behandeling van thoraco-abdominale aneurysmata
-geavanceerd neurointerventies
-percutane behandeling van centraal veneuze occlusies

De opleiding radiologie binnen het Maastricht UMC is erkend voor alle opleidingsonderdelen, inclusief alle differentiaties,
Op de afdeling radiologie werken 22 radiologen, 20 AIOS en 3 fellows. In het kader van de opleiding is er een samenwerkingsverband met de partners binnen de OOR Zuid Oost Nederland: Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Atrium Medisch Centrum Heerlen en vindt er tijdens het derde opleidingsjaar een uitwisseling plaats met deze partners.

De opleiding wordt gekenmerkt door een uitstekend opleidingsklimaat, waarbinnen de AIOS in de gelegenheid worden gesteld hun competenties optimaal te ontwikkelen. De vijfjarige opleiding is opgebouwd uit een common trunk van drie jaar waarin alle facetten van de moderne radiologie aan bod komen. Tijdens de daaropvolgende 2-jarige differentiatiefase kan de AIOS zich voor ten minste 50% van de tijd toeleggen op één van de acht radiologische aandachtsgebieden.

Opleidersgroep radiologie Maastricht UMC:
Op de afdeling radiologie van het Maastricht UMC werken 22 radiologen, ieder met zijn eigen expertise, kennis en ervaring binnen een van de acht radiologische aandachtsgebieden. Hierdoor bestaat er een evenwichtige stafvertegenwoordiging van ieder aandachtgebied, hetgeen goed is terug te vinden in de opleiding. Gezamenlijk staan zij garant voor goede kwaliteit, organisatie en klimaat van de opleiding. De opleidersgroep wordt aangestuurd door Prof dr Michiel W de Haan, opleider en dr Linda A Jacobi-Postma, plaatsvervangend opleider

Sollicitatie en contact

Het is mogelijk gedurende het hele jaar te starten met de differentiatie interventieradiologie. In de regel zijn 2 plekken beschikbaar. 
Indien U belangstelling heeft voor de differentiatie interventieradiologie kunt U dit kenbaar maken door het sturen van een sollicitatiebrief met cv waaruit duidelijk de motivatie voor de differentiatiekeuze blijkt.

Nadere inlichtingen over de differentiatie kunnen worden ingewonnen bij prof. dr Michiel W de Haan, differentiatieopleider. Telefoon 043-3876910 
Email: m.de.haan@mumc.nl

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs