Keuzestage Neurogastro-enterologie Keuze stage Neurogastroenterologie en Motiliteit

Aanvang: 
01-01-2018
Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Functionele aandoeningen van het MDL kanaal en motiliteit stoornissen (tezamen: NGM) vormen 33% van de dagelijkse MDL praktijk. Kennis en vaardigheden in diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met NGM aandoeningen zijn een voorwaarde voor doelmatige zorg van hoge kwaliteit op dit terrein.  De afdeling MDL ziekten van het Maastricht UMC+ is expertise centrum voor complexe functionele aandoeningen en motiliteit stoonissen. Zij beschikt over een goed ge-equipeerd functie laboratorium waar alle gangbare technieken worden toegepast: a) HRM manometrie van slokdarm, maag, dunne darm, colon en rectum b) transport onderzoek: maaglediging en dunne darm en colon passagetijd metingen c) 24 uurs manometrie, pH metrie en impedantie meting d) visceroperceptie metingen  e) meten van secretie en digestie f) anorectaal functie onderzoek : manometrie en barostat en EUS

Wat gaat U leren?

  • opzetten van doelmatig onderzoek en behandelplan voor patiënten met functionele aandoeningen en motiliteitsstoornissen van het MDL kanaal 
  • herkennen, benoemen, bespreken en (mede)behandelen van psychische co-morbiditeit bij NGM aandoeningen
  • presenteren van patiënten in de multidisciplinaire NGM bespreking
  • indicatie stellen , (mede)uitvoeren en interpreteren van NGM functie testen 
  • mede uitvoeren van endoscopische behandelingen van NGM aandoeningen zoals pneumodilatatie, botuline toxine injecties, full thickness darmbiopten, G-POEM pyloromyotomie,  etc. 

Hoe ga ik leren?

Gedurende 4 maanden werkt u 4 dagen per week in het Maastricht UMC+ . U werkt 2-3 dagdelen per week mee aan functie onderzoeken: uitvoeren van metingen, verslaglegging en advisering. U participeert in het gezamenlijk spreekuur van MDL arts en psychiater voor patiënten met complexe functionele problematiek en psychische comorbiditeit. U participeert in NGM spreekuren voor a) complexe motoriek stoornissen (CIPO, gastroparese) b)  slokdarm spreekuur en c) anderhalve lijns zorg voor laag complexe functionele stoornissen ( functionele dyspepsie en PDS)  d) NGM endoscopie programma. U wordt gestimuleerd om in deze periode mee te werken aan een klinische wetenschappelijk lopend onderzoek op NGM gebied. Er zijn 4 MDL artsen met NGM profiel werkzaam in het Maastricht UMC+ : Dr. J. Conchillo ( hoofd functie laboratorium) , Dr. J. Kruimel ( combi spreekuur met psychiatrie) , dr. D. Keszthelyi ( anderhalve lijns zorg en complexe NGM stoornissen) en prof. A. Masclee. Er is intensieve samenwerking met a) de afdeling Heelkunde voor functie verbeterende chirurgie : prof N. Bouvy ( maag en slokdarm) en Dr S. Breukink enh Dr Melenhorst (colorectaal) en B) de afdeling psychiatrie: dr. C. Leue en Dr. M. Tijssen. 

Show-and-tell

AIOS MDL uit Belgie, Duitsland en Spanje hebben de afgelopen jaren gedurende 3-4 maanden de NGM keuze stage op de MDL afdeling van het Maastricht UMC+ gevolgd. Alle AIOS MDL uit het OORZON volgen met veel enthousiasme deze stage. Wat geven zij aan als belangrijke bereikte leerdoelen ? Naast kennis over NGM aandoeningen en functie onderzoeken wordt vooral het aanleren van vaardigheden in de communicatie met complexe NGM patienten als zeer waardevol ervaren, als ook het systematisch beoordelen en daarmee herkennen van psychische comorbiditeit . De keuze stage kan worden uitgebreid tot volledig NGM aandachtsgebied.  

Sollicitatie en contact

Voor nadere informatie , neem contact op met prof Ad Masclee, opleider : telefoon 043 3875021 of per email: a.masclee@mumc.nl of met Dr J. Kruimel, plaatsvervangend opleider : 043 3875021 of email: j.kruimel@mumc.nl 

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs