Differentiatiestage Voet/enkel Voet- en enkelproblematiek

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage staat de pathologie van de voet en enkel centraal, zoals pes planovalgus/pes cavovarus/ spastische voet/andere neurologische voet/diabetische voet.
U opereert en assisteert onder directe supervisie van drs. J. Hermus en mw dr. A. Witlox in alle aspecten binnen het voet- en enkelgebied. Op de Themapoli’s leert u de conservatieve mogelijkheden en indicaties te stellen voor de grote variëteit aan voet- en enkelingrepen. Daarnaast draait in roosterverband mee met de mede arts-assistenten Orthopadie.

Organisatie van de opleiding
- Sinds tientallen jaren verzorgt de afdeling Orthopedie van het MUMC + de opleiding in de regio Zuid.
De vakgroep bestaat uit 11 leden, te weten:
.  prof. dr.  Lodewijk van Rhijn, afdelingshoofd/ opleider
.  drs. René tenBroeke, waarnemend hoofd
.  drs. Jan-Willem Duyzings
.  dr. Pieter Emans
.  drs. Peter Fezcko
.  drs. Jan Geurts
.  drs. Joris Hermus
.  mw. drs. Heleen Staal, plv. opleider
.  drs. Paul Willems
.  mw. dr. Adhiambo Witlox.
Wetenschappelijke staf, te weten:
.  dr. Tim Welting en 
.  dr. Chris Arts.
- De afdeling heeft een eigen wetenschappelijk staf met een eigen laboratorium en een Trial bureau.
- De meest recente visitatie in april 2010 gaf een zeer positieve indruk van het opleidingsklimaat. Binnen de afdeling is er veel aandacht voor het nieuwe opleiden binnen de orthopedie en wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de algemene competenties van zowel AIOS als van de staf. Er is een breed aanbod van vakoverstijgende cursussen Jaarlijks wordt de opleiding geëvalueerd. Door middel van de D-Direct en er is jaarlijks een enquête onder AIOS.
- De opleiding werkt samen met de ziekenhuizen in Heerlen, Veldhoven, Sittard en Venlo. Vier keer per jaar is er in de Rogo-Zuid een refereeravond.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvang van de stage onbeperkt, duur 6 maanden.
- 2 stageplekken tegelijk .
- De sollicitant is laatstejaars orthopedie en heeft goede contactueel eigenschappen en heeft bij voorkeur aantoonbare interesse in voet- en enkelproblematiek.
- Aanmelden kan via het Secretariaat of bij de opleider.
- Contactgegevens Secretariaat Orthopedie Maastricht en prof. dr. L. van Rhijn:
MUMC+
Secretariaat Orthopedie of prof. dr. L. van Rhijn, hoofd afdeling orthopedie/opleider
Postbus 5800     
6202 AZ  Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs