Differentiatiestage Neonatologie Neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stage neonatologie inclusief neonatale intensive care. Naast medische zorg na premature geboorte, groot aanbod van kinderen met congenitale afwijkingen met noodzaak tot neonatale chirurgie.
Open veilige leeromgeving op de afdeling en ook (team)trainingen in simulatiecentrum.
Onderzoekspeerpunten: BPD, asphyxie, Persisterende Pulmonale Hypertensie.

Tijdens de stage wordt u begeleid door een van de stafleden. U kunt met hem uw persoonlijke leerdoelen bespreken en een opleidingsplan maken.

Medische staf
Prof dr L Zimmermann, hoofd
Dr P Degraeuwe
Dr M van der Hoeven
Dr  D Gavilanes
Dr T Mulder, opleider
Dr E Villamor
Prof Dr B Kramer
Drs J van Hoorn, fellow neonatologie

Op het eind van de week is er een korte “keek op de week”, waarbij u feedback krijgt en u gevraagd wordt feedback te geven aan de andere leden van het medisch team.  Halverwege de stage zullen uw persoonlijke leerdoelen geëvalueerd worden en zonodig bijgesteld. De kwaliteit van de opleiding wordt maandelijks geëvalueerd  in de arts-assistenten vergadering en jaarlijks middels de D-RECT lijst en een supervisoren evaluatie.

Sollicitatie en contact

Wij bieden 1 profileringsstageplaats aan. Indien u geïnteresseerd bent, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met dr T Mulder, opleider (t.mulder@mumc.nl) of Prof dr L. Zimmermann, hoofd van de afdeling (luc.zimmermann@mumc.nl) of telefonisch op nummer 043-3877246.

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs