Differentiatiestage Kinderorthopedie Kinderorthopedie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Kinderorthopedie heeft in het MUMC+ een topklinische functie.  Ze verzorgt de Kinderorthopedie in de regio Zuid-Nederland, maar heeft ook een locale functie in Maastricht. Hierdoor is hele palet aan kinderorthopedische zorg vertegenwoordigd.

Sinds tientallen jaren verzorgt de afdeling Orthopedie van het MUMC + de opleiding in de regio Zuid.
De vakgroep bestaat uit 11 leden , te weten:
. prof. dr. Lodewijk van Rhijn, afdelingshoofd/ opleider
. drs. René tenBroeke, waarnemend hoofd
. drs. Jan-Willem Duyzings
. dr. Pieter Emans
. drs. Peter Fezcko
. drs. Jan Geurts
. drs. Joris Hermus
. mw. drs.  Heleen Staal, plv. opleider
. drs. Paul Willems
. mw dr. Adhiambo Witlox.
Wetenschappelijke staf, te weten:
.  dr. Tim Welting en
.  dr. Chris Arts.
De afdeling heeft een eigen wetenschappelijk staf met een eigen laboratorium en een Trial bureau. 

- De meest recente visitatie in april 2010 gaf een zeer positieve indruk van het opleidingsklimaat. Binnen de afdeling is er veel aandacht voor het nieuwe opleiden binnen de orthopedie en wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de algemene competenties van zowel AIOS als van de staf. Er is een breed aanbod van vakoverstijgende cursussen Jaarlijks wordt de opleiding geëvalueerd. Door middel van de D-Direct en er is jaarlijks een enquête onder AIOS.
- De opleiding werkt samen met de ziekenhuizen in Heerlen, Veldhoven, Sittard en Venlo. 
- Vier keer per jaar is er in de Rogo-Zuid een refereeravond.

Sollicitatie en contact

.  Aanvang van de stage onbeperkt, duur 6 maanden.
.  2 stage plekken tegelijk.
.  De sollicitant is laatstejaars orthopedie en heeft goede contactueel eigenschappen en heeft bij voorkeur aantoonbare interesse in de kinderorthopedie.
.  Aanmelden kan via het secretariaat of bij de (plv) opleider.
.  Contactgegevens Secretariaat Orthopedie Maastricht en prof. dr. L. van Rhijn:
   MUMC+
   Secretariaat Orthopedie of prof. dr. L. van Rhijn, Hoofd afdeling Orthopedie/opleider
   Postbus 5800
   6202 AZ Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs