Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kinderneurologie in het MUMC + is uniek door het feit dat een zeer breed spectrum aan problematiek kan worden gezien. De afdeling Kinderneurologie van het MUMC heeft een groot adherentie gebied qua academische zorg en is het plaatselijke ziekenhuis voor de stad Maastricht. Met betrekking tot specifieke patientenpopulaties worden in ons ziekenhuis grote aantallen patiënten gezien, zowel de 2e lijns zorg direct via de huisarts verwezen, als 3e lijns academische zorg.

De afdeling Kinderneurologie van het MUMC kent 4 expertisegebieden: bewegingsstoornissen, leerstoornissen, epilepsie en midlinedefecten.

Naast de reguliere poli’s en een epilepsie/first fit poli zijn er een groot aantal multidisciplinaire specialistische poli’s: spasticiteitspreekuur, spina bifida spreekuur, retardatiespreekuur, neurometabool spreekuur, neonatale follow-up spreekuur. Daarnaast worden poliklinisch patiënten gezien in een groot aantal van de Limburgse en zuidelijk Brabantse ziekenhuizen en in meerdere instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Enkele ingrepen worden in Maastricht relatief veel gedaan tov de overige academische instellingen: met name het plaatsen van baclofenpompen ten behoeve van de intrathecale toediening van baclofen, alsook het implanteren van nervus vagus stimulatoren bij kinderen met therapieresistente epilepsie.

 

Kinderneurologie is een officieel door de Nederlandse vereniging van Neurologie erkend aandachtsgebied. De eisen voor registratie tot kinderneuroloog zijn te vinden op de website van de NVKN: www.nvkn.nl

 

 

Sollicitatie en contact

Sollicitaties richten aan:
Prof Dr. J.S.H. Vles, kinderneuroloog
Afdeling Neurologie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

 

Voor informatie:

043-3875058, Desiree Serpenti, secretaresse kinderneurologie

d.serpenti@mumc.nl

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs