Differentiatiestage Kinderchirurgie Kinderchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kinderchirurgie vindt plaats te midden van en samen met de andere heelkundige deelspecialismen. Combinatie van de differentiatie met één van de andere differentiaties behoort tot de mogelijkheden en wordt geadviseerd. Door deze combinatie vindt maximale voorbereiding op een algemene praktijk plaats of wordt een brede basis gelegd voor verdere specialisatie in de Kinderchirurgie. Speerpunten: GI chirurgie, bariatrie, anorectale procedures voor incontinentie en obstipatie (SNS), laparoscopie. Basaal, translationeel en klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zeer nauwe samenwerking met kinderradioloog. Participatie en opleiding in onderwijs.

Algemene informatie van de afdeling
De vakgroep heelkunde verzorgt de opleiding algemene heelkunde en in de volgende differentiaties: vaatchirurgie, traumatologie, gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie en kinderchirurgie.

Samenstelling van de vakgroep
De samenstelling van de vakgroep heelkunde, waaronder de kinderchirurgen, is bijgevoegd
De vakgroep kende al een opleidingscommissie die bestaat uit de opleider Dr Stassen, de plaatsvervangend opleider Prof Dejong en Dr Verhoeven, onderwijscoördinator. De opleiders van de huidige CHIVOschappen zullen per 2011 deel van de commissie uit gaan maken als vertegenwoordigers van de chirurgische deelgebieden en bijdragen aan het invullen van de verschillende differentiaties en de voorbereiding daarop in het algemeen deel van de opleiding. Dit zijn Prof Schurink, vaatchirurg; Prof von Meyenfeldt, oncologisch chirurg; Prof Brink, traumatoloog; Prof van Heurn, kinderchirurg. 

Samenstelling van de assistentengroep
In 2011 bestaat de assistentengroep uit 18 AIOS en 6 ANIOS.

Kwaliteitsbeleid
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf “AIOS” onder “kwaliteitsindicatoren”.

Sollicitatie en contact

Aanvangsmogelijkheden stage, aantal plaatsen
De aanvang van de differentiatiestage kan plaats vinden op enig moment van het jaar, mits de formele zaken met de MSRC en het opleidingsfonds geregeld zijn. In principe is er 1 plaats voor kinderchirurgie, in combinatie met Gastro-intestinale chirurgie, Chirurgische oncologie, Traumatologie of Vaatchirurgie.

Eisen aan de sollicitant
Van de sollicitant wordt collegialiteit en eigen initiatief verwacht. De AIOSsen heelkunde van het MUMC zijn aktief bij de organisatie van de opleiding betrokken. Er wordt een aktieve bijdrage aan de gezamenlijke besprekingen verwacht.
De AIOS zal zich tijdens de stage in een wetenschappelijk onderwerp verdiepen en hier een voordracht en publicatie over verzorgen. Uiteraard wordt hij/zij hierin adequaat begeleid door een van de leden van de sectie kinderchirurgie van het MUMC.

Procedure
Wanneer de differentiant al AIOS in regio VIII is, vindt in de loop van de opleiding afstemming plaats met de andere betrokken regionale opleider over invulling en start van de differentiatiefase. Wanneer de AIOS tijdens zijn opleiding de eerder beoogde differentiatie qua inhoud of plaats van stage wil veranderen vindt overleg plaats binnen de ROC om opleidingsmomenten voor de betreffende AIOS en voor de overige AIOS in betreffende klinieken optimaal af te stemmen.
Wanneer de AIOS van buiten regio VIII solliciteert geldt dezelfde leidraad. Ook dan zal met de betreffende AIOS en de betrokken opleiders afstemming plaatsvinden voor optimale invulling van de stage.

Contactgegevens secretariaat
Voor nadere informatie of sollicitatie kan de beoogde differentiant zich wenden tot
Ingrid Pinckaers, secretariaat opleiding heelkunde
Tel. 043 387 5491
Email ingrid.pinckaers@mumc.nl

 

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs