Differentiatiestage Intensive care Pediatrische intensive care

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De PICU van het MUMC+ is een kleinschalige multidisciplinaire afdeling met een regionale functie voor zuid oost Nederland. De overzichtelijke afdeling nodigt uit tot een unieke opleidingssfeer waarbij de gehele dag bestaat uit leermomenten en uitdaging om kennis te toetsen en te vergroten. Speciale aandacht gaat uit naar fysiologie en pathofysiologie. Naast de acuut kritisch zieke kinderen is de problematiek van de patiënten eveneens gaan liggen bij complexe chronische zorg van het van het technologie afhankelijke kind.
Open veilige leeromgeving op de afdeling met zeer actief onderwijs gerichte medisch specialisten. 
Speerpunten: naast onze hoofdtaak van de behandeling van kritisch zieke kinderen in de volle breedte van het vakgebied van de pediatrische intensive care zijn andere speerpunten procedurele analgosedatie, delier bij kinderen, voorkomen van longschade bij beademing, patientveiligheid, interklinisch IC transport, voeding, centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (CASK) waaronder onder andere vallen polysomnografie, hoge luchtweg obstructies en chronische beademing.

Follow up poli PICU
Hoge luchtweg obstructie (multidisciplinair)
Chronische thuisbeademing (multidisciplinair)
Centrum voor ademhalingsstoornissen bij kinderen (CASK) waaronder vallen
- hoge luchtweg obstructie zonder tracheostoma
- hoge luchtweg obstructie met tracheostoma
- ademhalingsregulatiestoornissen
- chronische thuisbeademing

Alle ingrepen zoals die voorkomen bij kritisch zieke kinderen.

Tijdens de stage wordt u begeleid door een van de stafleden. U kunt met dit staflid uw persoonlijke leerdoelen bespreken en een opleidingsplan maken.

Medische staf
Drs. A. Brouwers, kinderarts-intensivist
Drs. M. Engel, kinderarts-intensivist
Drs. P. Leroy, kinderarts-intensivist
Dr. G. Vos, kinderarts-intensivist, medisch hoofd
Dr. D. van Waardenburg, kinderarts-intensivist

Op het eind van de week is er een korte terugblik op de week, waarbij u feedback krijgt en u gevraagd wordt feedback te geven aan de andere leden van het medisch team.  Halverwege de stage zullen uw persoonlijke leerdoelen geëvalueerd worden en zonodig bijgesteld. De kwaliteit van de opleiding wordt maandelijks geëvalueerd  in de arts-assistenten vergadering en jaarlijks middels de D-RECT lijst en een supervisoren evaluatie.

Sollicitatie en contact

Wij bieden binnen de PICU 1 profileringsstageplaats aan. Indien u geïnteresseerd bent, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met dr. G. Vos, kinderarts-intensivist, dr. T. Mulder, opleider vakgroep kindergeneeskunde (t.mulder@mumc.nl), telefoonnummer 043-3875245.

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs