Differentiatiestage Heup Heup- en infectieproblematiek

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Orthopedie in Maastricht is een nationaal verwijscentrum voor heuprevisies, prothese-infecties en acetabulumfracturen. Tijdens deze stage staat de pathologie van de heup in al zijn facetten centraal.
Aan de orde komen:
. prothesiologie (primair en revisie)
. osteomyelitis
. arthritis
. prothese gerelateerde infecten
U opereert en assisteert onder directe supervisie van drs. R. ten Broeke en drs. J. Geurts in alle aspecten binnen het deelgebied.

Sinds tientallen jaren verzorgt de afdeling Orthopaedie van het MUMC+ de opleiding in de Regio Zuid.
De vakgroep bestaat 10 stafleden, te weten:
. prof. dr. Lodewijk  van Rhijn, afdelingshoofd/opleider
. drs. René ten Broeke, waarnemend hoofd
. drs. Mark van den Boogaart
. dr. Pieter Emans
. drs. Peter Feczko
. drs. Jan Geurts
. drs. Joris Hermus
. mw drs. Heleen Staal
. drs. Paul Willems
. mw dr. Adhiambo Witlox
Wetenschappelijke staf, te weten:
. dr. Chris Arts, hoofd Trialbureau
. dr. Tim Welting, hoofd researchlaboratorium.
De meest recente visitatie (april 2010) gaf een zeer positieve indruk van het opleidingsklimaat. Binnen de afdeling is er veel aandacht voor het nieuwe opleiden binnen de Orthopaedie en er wordt actief gewerkt aan het verbeteren van de algemene competenties van zowel AIOS als staf. Er is een breed aanbod van vakoverstijgende cursussen  en de opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd  door middel van de D-Direct. Ook is er jaarlijks een enquête onder AIOS.
De opleiding werkt samen met de ziekenhuizen in Heerlen, Veldhoven, Sittard en Venlo. Vier keer per jaar is er een refereeravond in de Rogo-Zuid.

Sollicitatie en contact

Aanvang van de stage onbeperkt, duur 6 maanden. Er zijn 2 stageplaatsen tegelijk.
De sollicitant is laatste jaars Orthopaedie, heeft goede contactuele eigenschappen en bij voorkeur aantoonbare interesse in de heup- en infectieproblematiek. Aanmelden kan via het Secretariaat  of bij de opleider.
Contactgegevens  Secretariaat Orthopedie en prof. dr. Van Rhijn:
MUMC+
Secretariaat Orthopedie
Postbus 5800
6202 AZ  Maastricht

of
                       
MUMC+
prof. dr. L.W. van Rhijn, Hoofd afd. Orthopedie/opleider
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs