Differentiatiestage Acute geneeskunde Acute Geneeskunde (differentiatie, voorheen aandachtsgebied)

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Acute interne geneeskunde is de jongste differentiatie binnen de interne geneeskunde. Deze differentiatie is daarom ook zeer modern vormgegeven en is nog zeer flexibel aan wensen en opleidingsniveau aan te passen.

Doel van deze differentiatie is om de spoedeisende kant van het vak op een kwalitatief hoger niveau te brengen, niet alleen op medisch-inhoudelijk gebied, maar ook op onderwijskundig en organisatorisch gebied.

 Een aantal zaken komt in Maastricht extra aan bod.

1 Wat erg leerzaam is, is dat je niet alleen op de SEH werkt, maar ook op de AOA en de poli, waardoor je je patiënten op verschillende momenten ziet en feedback krijgt m.b.t. je werk op de SEH. Op deze manier kun je ook je ervaring met chronische problematiek uitbreiden.

2 Het onderwijskundige aspect. Een Basic Clinical Teaching cursus wordt aangeboden en je zult instructeur worden van de ABCDE cursus, waarbij gebruik wordt gemaakt van high tech simulatie apparatuur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid ALS instructeur te worden. Door een tutorschap in een acuut geneeskundig blok te vervullen leer je de faculteit kennen en kun je je onderwijskundig verder verdiepen.

3 Wij hebben goede connecties met de huisartsenpost, ambulancedienst en GHOR, waardoor het mogelijk is kennis te maken met (de organisatie en logistiek van) het acute deel van de eerste lijn.

 4 Je kunt deelnemen aan allerlei cursussen op acuut geneeskundig gebied, bijv. een rampenopvang cursus.

 5 Wij zijn actief op wetenschappelijk gebied, een (deel-)onderzoek kan tijdens de stage worden afgerond. 

6 En dit alles in een zeer fraaie omgeving en in een levendige, mooie stad!

De sectie acute geneeskunde valt onder de onderafdeling algemeen interne geneeskunde van het MUMC+.

Samenstelling van de sectie acute geneeskunde in Maastricht:
Dr. Patricia Stassen, internist-nefroloog en acuut geneeskundige, opleider en hoofd van de sectie acute geneeskunde
Dr. Gerrit Schreij, internist-intensivist en acuut geneeskundige, plaatsvervangend opleider.
Prof. Dr. Koopmans, internist-vasculair geneeskundige en acuut geneeskundige, tevens plaatsvervangend opleider OORZON/MUMC+
Dr. Ronald Henry, internist-acuut geneeskundige
Dr. Maya Huijberts, internist-endocrinoloog
Dr. Walther van Mook, internist-intensivist
Dr. Roger Rennenberg, internist-vasculair geneeskundige en acuut geneeskundige

Visitatie van de opleiding heeft in september 2010 plaatsgevonden en is voor de komende 5 jaar goedgekeurd.

Dagelijks superviseren de acute internisten de SEH en de AOA. Tijdens deze supervisietaken zijn zij vrijgesteld van andere taken. Er vindt dus veel directe supervisie plaats. De sfeer is zeer goed en de drempel om de staf te raadplegen is erg laag.

Wekelijks vindt een opleidingsuur plaats. Eens per maand wordt een referaat gehouden, eens per maand een zoekvraag beantwoord (evidence-based), de rest wordt gevuld met cursorisch onderwijs door stafleden van de sectie acute geneeskunde of gasten, als de apotheker of oncoloog. Casuïstiek of probleempatiënten worden wekelijks besproken.

Wetenschappelijk onderzoek richt zich op risicostratificatie van veel voorkomende ziektebeelden op de SEH. Op dit moment richten wij ons op sepsis, hoge gastro-intestinale bloedingen en electrolytstoornissen. Diverse manuscripten zijn gepubliceerd of in bewerking.

 


Sollicitatie en contact

Per direct is er een opleidingsplaats beschikbaar.

Eisen aan de sollicitant: Bezig met de opleiding to internist (eerste 4 jaar afgerond).

Wij zoeken enthousiaste artsen, die het leuk vinden om zich te verdiepen in een nieuw vak en dit vak verder met ons uit te bouwen.
Contact: 043-3877005

dr Patricia Stassen, internist-acute geneeskunde
p.stassen@mumc.nl

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs