Differentiatiestage Hematologie

Aanvang: 
01-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Hematologie is een moeilijk onderwerp binnen de pathologie met in de loop der jaren een toename van het aantal en moeilijkheidsgraad van de gevallen in de dagelijkse pathologiepraktijk.Het beheersen van een goede basis hematopathologie is daarom goed van toepassing. Onzes inziens is een fundamentele basis niet beperkt tot de hematopathologie, maar een all-round basis hematologie en hematopathologie. Deze stage betreft een combinatie van hematologie, hemato-oncologie en hematopathologie.

De duur is drie maanden met een eventuele uitbreidingsmogelijkheid tot 6 maanden met als doelstellingen:

Hematologie:
-Laboratoria

  • Leren en interpreteren van normaal en afwijkende bloedwaarden (Hb, Ht, MCVH, MCTH, differentiatie)
  • Bloeduitstrijken maken en beoordelen

- Aanvullend onderzoek o.a.:

  • Flowcytometrie (het beheersen van de techniek en interpreteren van uitslagen)

  • Beenmergaspiratie/biopt (techniek en globale beoordeling; nadruk ligt op het beenmergbiopt)

Hematopathologie:
- Beenmergbiopt (oncologische en niet oncologische gevallen; zie ad 2 voor nadere toelichting)

  • Bewerking van het materiaal

  • Beoordelen van het biopt (histomorfologie, routinematige histo- en immunohistochemische kleuringen, evt. moleculaire diagnostiek)

  • Verslaglegging

Hemato-oncologie

  • Cytogenetica/chromosomenonderzoek

  • Therapie/behandeling


Wetenschappelijk onderzoek (alleen bij zesmaands stage)

Een AIOS zal voldoende kennis opdoen  van bovengenoemde onderwerpen hebben met behulp van  een optimale werkindeling verdeeld onder de afdelingen pathologie, hematologie en klinische chemie.

Hoe ga ik leren?

Week 1:
Meeloopweek hematologie (dag 1-3) en pathologie (dag 4+5).
Herkennen van het lab, meekijken met beenmergaspiratie/biopt, leren van technieken van flowcytometrie, cytogenetica en pathologie.
In de namiddagen aanvullen met routinematig beoordelen van niet afwijkende bloeduitstrijken, aspiraten en beenmergbiopten m.b.v. een coupeset.

Week 2:
Meeloopweek hematologie.
Leren interpreteren van afwijkende bloedwaarden en bloeduitstrijken. 
Interpreteren uitslagen van flowcytometrisch onderzoek en meelopen bij analyse/onderzoek nieuw aangemelde hematologische patiënten.

Week 3-6:
Meelopen hematologie (ma + di)
(blok 1)  meelopen cytogenetica (wo)
Meelopen pathologie (do + vrij)

Week 7-10: 
Meelopen afdeling hemato-oncologie (ma + di)
(blok 2)  meelopen cytogenetica (woe)
Meelopen pathologie (do + vrij)

Week 11-12: 
Meelopen pathologie
(blok 3)

Naast het meelopen op een afdeling worden er gestructureerd onderwijsdagen gepland; een voormiddag (1,5 uur)/week.
De AIOS hebben de gelegenheid alle MDO’s bij te wonen en de pathologie van de besproken patiënten zelf te presenteren (zie ad 1. overzicht MDO besprekingen).
Ook zijn er extra gelegenheden voor indieping in de vorm van een maandelijks regionaal Lymfomenpanel (3e maandagmiddag) en de bijeenkomst werkgroep hematologie (1e woensdag middag/3 maanden).

Show-and-tell

De mogelijkheid om de stage uit te breiden naar 6 maanden is alleen mogelijk als de AIOS mee zal participeren in een lopend wetenschappelijk project.
Het schema blijft grotendeels behouden, maar blok 1-3 wordt verlengd met een week, met resterend 9 weken voor wetenschappelijke studies.

Sollicitatie en contact

Drs. M. Abdul Hamid, supervisor m.abdulhamid@mumc.nl
Prof. Dr. A. zur Hausen, supervisor axel.zurhausen@mumc.nl
Prof. Dr. H. Schouten, supervisor harry.schouten@mumc.nl

Mw. I. Heuts-Niesten, secretaresse ingrid.heuts@mumc.nl   043-387 66 20

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs