Differentiatiestage Obductiepathologie

Aanvang: 
01-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Achtergrond

Obductie pathologie is vaak een weinig belicht gebied van de klinische pathologie. Daarbij is de obductie het laatste middel om gestelde klinische diagnosen te bevestigen, eventueel te nuanceren en gemiste diagnosen vast te stellen. Het is dus een krachtig kwaliteitscontrole middel van medisch handelen. Voorwaarde voor het effectief inzetten van dit middel in een medische instelling echter ook daarbuiten (denk bijvoorbeeld aan huisartsen) is het volledig en correct verrichten van de obductie en aanvullende onderzoeken en helder, gestructureerd en tijdig de bevindingen te rapporteren en te interpreteren. Indien dit op deze wijze onderwezen wordt zal je tevens meer inzicht verkrijgen in de cascade van processen die tot het overlijden hebben geleid en zodoende de kennis met betrekking tot de pathofysiologie van ziekten vergroten.

Postmortale imaging, specifiek postmortale total body CT-scan en postmortale MRI-scanning zijn radiologische technieken die in de laatste tijd hun intrede hebben gemaakt met name in de forensische en in geringe mate ook in de klinische postmortale diagnostiek. Het is een zich ontwikkelende onderzoeksmogelijkheid met vele uitdagingen.

Wat gaat de aios leren?

 • Het verkrijgen van inzicht in de obductiepathologie met nadruk op pathofysiologie van ziekten en processen die tot het overlijden hebben geleid

 • Het verkrijgen van inzicht in bijzondere onderdelen van de obductie op het gebied van kinderpathologie, neuropathologie en cardiopathologie

 • Het verkrijgen van inzichten in de inzetbaarheid van postmortale imaging als aanvulling van de obductie

 • Het volledig en gestructureerd formuleren en analyseren van de macro- en microscopische bevindingen en conclusies van obducties

 • Globale informatie betreffende de relevante wetgeving en praktische implicaties voor klinische obducties van de Wet op de lijkbezorging

Hoe ga ik leren?

 • Je verricht en verslaat de obducties van volwassenen en kinderen onder de supervisie van pathologen die zich, binnen de afdeling pathologie van het MUMC, hebben toegelegd op de obductiepathologie

 • Je verzorgt de obductiebesprekingen van volwassenen en kinderen

 • Je krijgt een uitleg over de postmortale radiologie door een van de radiologen die zich hebben gespecialiseerd in postmortale radiologie en je hebt de mogelijkheid bij een dergelijk onderzoek aanwezig te zijn

 • Je krijgt onderwijs in en participeert in het onderzoek op het gebied van de meest voorkomende neuropathologische obductieproblematiek (met name cerebrovasculaire aandoeningen) door een neuropatholoog

 • Je krijgt onderwijs in en verricht onderzoek op het gebied van cardiale problematiek

 • Voor ge├»nteresseerden is er de mogelijkheid enkele forensische obducties bij te wonen in het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Show-and-tell

Maastricht is een gezellige, historische stad met veel uitgaansgelegenheden en bruisend studentenleven. Het centrum van de stad is goed met openbaar vervoer bereikbaar vanuit het ziekenhuis.

Team en locatie
Binnen de afdeling pathologie van het MUMC is een team van 5 pathologen die affiniteit hebben met obducties en deze begeleiden. Een van hen is tevens werkzaam als forensisch patholoog bij het NFI.

Microscoop

Sollicitatie en contact

In verband met de inplannen van de stage gaarne 6 maanden tevoren aanvragen bij

Prof. Dr. A. zur Hausen, opleider axel.zurhausen@mumc.nl
Prof. Dr. B. Kubat, (neuro-) patholoog en forensisch patholoog bela.kubat@mumc.nl

Mw. I. Heuts-Niesten, secretaresse ingrid.heuts@mumc.nl 043-387 66 20

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs