Differentiatiestage ONCOLOGISCHE HOOFD-HALS CHIRURGIE MUMC+

Aanvang: 
02-05-2016
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Hoofd-Hals Oncologie binnen de vakgroep KNO in het Maastricht UMC+

De focus in deze stage ligt op de diagnostiek en behandeling van hoofd-halstumoren binnen het Maastricht UMC+. Naast genezing is de zorg gericht op functiebehoud. Functiebehoud is de rode draad doorheen het basaal wetenschappelijk onderzoek maar ook speelt het een belangrijke rol in de revalidatie van patiënten na hoofd-hals oncologische behandeling. Het wetenschappelijk onderzoek is multidisciplinair en betreft onder andere de rol van hypoxie in te bestralen tumoren en de consequenties daarvan op de intensiteit en uitgebreidheid van radiotherapie, de-intensificatie van behandeling van HPV-positieve tumoren, de detectie van progressieve voorloperlaesies in premaligne afwijkingen en resectieranden van tumoren, intra-operatieve analyse van resectieranden, genetische predispositie en secundaire tumorpreventie en revalidatie van stem-, slik- en spraakfunctie. Er is een directe link tussen het wetenschappelijk onderzoek en de patiëntenzorg, die de KNO-arts in opleiding tijdens de stage niet alleen in staat stelt om kennis te maken met patiëntenzorg op het hoogste niveau, maar ook om de innovatiefunctie van een academische afdeling te leren kennen.   

Wat gaat de AIOS leren?

Als KNO arts in opleiding is het een unieke mogelijkheid om 6 maanden een differentiatiestage oncologische hoofd-hals chirurgie te doen in het MUMC+.
De focus in deze stage ligt op de diagnostiek en behandeling van hoofd-hals oncologische aandoeningen gekoppeld aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten met inbegrip van de KNO-specifieke revalidatie mogelijkheden in dit gebied. De patiënten worden geholpen door ons multidisciplinaire team (KNO/hoofd-hals chirurgie, kaakchirurgie (MKA), radiotherapie, medische oncologie, pathologie, radiologie, verpleging, logopedie, fysiotherapie, etc.). Meerdere keren per week komt het team samen. Het behandelspectrum omvat alle operatieve en niet-operatieve behandelopties van hoofd-halstumoren inclusief grote ablatieve chirurgie met inbegrip van weke delen reconstructies, fotodynamische therapie en sentinel node procedures.

In een relatief korte tijd kan dan ook veel kennis worden opgedaan over de hierboven beschreven pathologie en de daaraan gekoppelde operaties en niet-chirurgische behandeltechnieken. Er is ook gelegenheid om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-hals chirurgie van het MUMC+ is een afdeling met een ‘veilig’ en dynamisch leerklimaat. De AIOS wordt actief ingeschakeld in de kliniek zowel poliklinisch als op de operatiekamer waarbij gestreefd wordt naar het bereiken van beheersingsniveau 4-5 voor diverse academische en niet-academische medische vaardigheden.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie: Telefoon 043-3877585 (Ester Moesen Paquay) of e-mail prof. dr. B. Kremer (bernd.kremer@mumc.nl) of mw. dr. LWJ. Baijens (laura.baijens@mumc.nl)

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs