Differentiatiestage DIFFERENTIATIESTAGE LARYNGOLOGIE EN (NEONATALE) LUCHTWEG

Aanvang: 
29-04-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Als KNO-arts in opleiding is het een unieke mogelijkheid om 3 maanden een differentiatiestage laryngologie in brede zin te doen in het MUMC+.
De focus in deze stage ligt op de functies en aandoeningen van de bovenste aerodigestieve tractus met inbegrip van de KNO-specifieke revalidatie mogelijkheden in dit gebied. Er zijn multidisciplinaire spreekuren voor stem-, spraak- en slikproblemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste apparatuur voor zowel visualisatie van de larynx als voor het in beeld brengen van de slikfysiologie. Daarnaast bestaat er een nauwe samenwerking met het centrum voor thuisbeademing en wordt er gezamenlijk spreekuur gedaan met de longarts voor deze via het tracheostoma invasief beademende patiëntengroep.

Een belangrijke groep patiënten wordt verwezen door de neonatoloog of kinder IC-arts. Het gaat doorgaans om kinderen opgenomen op de NICU of de PICU. In deze (neonatale) populatie is diagnostiek en behandeladvies door de KNO-arts een essentiële taak. In een relatief korte tijd kan dan ook veel kennis worden opgedaan over de hierboven beschreven functies en de daaraan gekoppelde operaties en niet-chirurgische behandeltechnieken. Er is ook gelegenheid om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde/Hoofd-hals chirurgie van het MUMC+ is een afdeling met een ‘veilig’ en dynamisch leerklimaat. De AIOS wordt actief ingeschakeld in de kliniek zowel poliklinisch als op de operatiekamer waarbij gestreefd wordt naar het bereiken van beheersingsniveau 5 voor diverse academische en niet-academische medische vaardigheden.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie: Telefoon 043-3875585 (Nicole Schobbe) of e-mail drs. J.W. Brunings (jw.brunings@mumc.nl) of mw. dr. L.W.J. Baijens (laura.baijens@mumc.nl)

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs