Differentiatiestage Ouderengeneeskunde (differentiatie, voorheen aandachtsgebied)

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

 De afdeling Interne Geneeskunde van het  Academisch Ziekenhuis Maastricht leidt op tot het specialisme Interne Geneeskunde, Maag-darm-en Leverziekten en Reumatologie.

Ouderengeneeskunde (Geriatrie) wordt in het MUMC+ vanaf 1989 beoefend binnen de onderafdeling Algemene Interne Geneeskunde. De geboden klinisch geriatrische zorg is recent beoordeeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, die evenals 5 jaar geleden een zogenaamde kwaliteitsvisitatie heeft uitgevoerd binnen het azM, en waarbij de Ouderengeneeskunde als goed werd beoordeeld.

Binnen de onderafdeling Algemeen Interne Geneeskunde zijn twee internisten werkzaam met de registratie in het aandachtsgebied Ouderen Geneeskunde. Eén van deze internisten heeft tevens de specialisatie Klinische Geriatrie.

De Internist - Ouderengeneeskundige heeft specifieke deskundigheid met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek bij oudere patiënten. Aangezien het bij deze categorie patiënten in de regel gaat om multipele pathologie op somatisch gebied, in combinatie met psychisch disfunctioneren en problemen in de sociale sfeer, heeft de Internist – Ouderengeneeskundige speciale aandacht voor, en kennis van, de interacties tussen lichaam, psyche en omgeving.

De Internist - Ouderengeneeskundige werkt binnen een multidisciplinair team dat is ingesteld op deze complexe interactie. Dit houdt in,  structureel overleg met de consulenten van de afdelingen Neurologie, (Ouderen)-Psychiatrie, Revalidatiegeneeskunde en Palliatieve Zorg en zo nodig met andere (orgaan-)specialismen zoals Urologie, Orthopedie enz. De Internist - Ouderengeneeskundige kan en zal vaak optreden als eindverantwoordelijke voor het onderzoek- en behandelplan, en als consulent voor een ander specialisme.

De Internist - Ouderengeneeskundige heeft goed begrip van de specifieke problemen, de belastbaarheid en de mogelijkheden bij het handhaven of verbeteren van de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere patiënt. Door de aard van de problematiek waarbij continuïteit van zorg belangrijk is heeft het werk van de Internist - Ouderengeneeskundige ook een transmuraal karakter met advisering en consultatie van de eerste lijn, (Huisartsen en praktijkondersteuners), de Verpleeghuisgeneeskunde (Verpleeghuisartsen en Sociaal Geriaters) en de GGZ (RIAGG afdeling ouderenzorg).

Er worden door de sectie jaarlijks ongeveer 600 huisbezoeken uitgevoerd. Deze huisbezoeken vinden plaats in de primaire verwijsregio van het azM, deze wordt in het noorden begrensd door Geleen, in het oosten door Gulpen en in het westen en zuiden door de Belgische grens. De nadruk ligt hierbij op het beantwoorden van een gerichte vraag van de huisarts. Niet zelden is er sprake van een crisisinterventie. Van elk consult vindt schriftelijke rapportage plaats aan de huisarts

Sollicitatie en contact

Voor informatie en sollicitatie kunt u benaderen:

dr Wubbo Mulder, internist ouderengeneeskunde
mw Evelien Pijpers, internist-ouderengeneeskunde en geriater

tel 043-3877005

wj.mulder@mumc.nl
e.pijpers@mumc.nl

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs