Differentiatiestage Orthopaedics in developing countries

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het MUMC biedt een stage aan om kennis te maken met het werken als orthopedisch chirurg in ontwikkelings-landen. In de kliniek in Ghana is het aanbod aan pathologie geconcentreerd rondom Kinderorthopedie en Traumatologie. De stage in Ghana wordt vooraf gegaan door een voorbereidend gedeelte in het MUMC+ met als focus de Kinderorthopedie en de Traumatologie. Na 3 maanden in Maastricht bezoekt de AIOS gedurende 2 maanden het St. John of God hospital gelegen in Duayaw/nkwanta, Ghana. Dit ziekenhuis is het enige orthopedische ziekenhuis in een gebied van ongeveer 800 km2 . Er werken twee Ghanese orthopeden. Zij doen twee dagen per week poli, twee dagen ok en één dag poli op een buitenlocatie. Naast het werk in het eigen ziekenhuis zorgen ze via een vooraf bekende route voor orthopedische zorg in andere ziekenhuizen in Noord-Ghana. De AIOS sluit de stage na terugkomst uit Ghana af in het MUMC+.

Sinds tientallen jaren verzorgt de afdeling orthopedie van het MUMC de opleiding in de regio Zuid. 
De vakgroep bestaat uit 10 stafleden: ,
.  prof dr. Lodewijk van Rhijn, hoofd afdeling/opleider
.  drs.  René ten Broeke, waarnemend hoofd
.  drs. Mark van den Boogaart
.  dr. Pieter Emans
.  drs. Peter Fezcko
.  drs. Jan Geurts 
.  drs. Joris Hermus
.  mw drs. Heleen Staal, plv. opleider
.  drs. Paul Willems
.  mw dr. Adhiambo Witlox.
Wetenschappelijke staf:
. dr. Tim Welting, hoofd Laboratorium
. dr. Chris Arts, hoofd Trialbureau
 
De afdeling heeft een eigen wetenschappelijk staf met een eigen laboratorium en een Trial bureau. 
De meest recente visitatie in april 2010 gaf een zeer positieve indruk van het opleidingsklimaat. Binnen de afdeling is er veel aandacht voor het nieuwe opleiden binnen de Orthopedie en wordt er actief gewerkt aan het verbeteren van de algemene competenties van zowel AIOS als van de staf. Er is een breed aanbod aan vakoverstijgende cursussen. Jaarlijks wordt de opleiding  geëvalueerd. Door middel van de D-Direct en er is jaarlijks een enquête onder aios.
De opleiding werkt samen met de ziekenhuizen in Heerlen, Veldhoven, Sittard en Venlo. 
Vier keer per jaar is er in de Rogo-Zuid een refereeravond.

Sollicitatie en contact

De stage start 1 januari of 1 juli, er is plaats voor 1 AIOS per 6 mnd.
Laatstejaars opleidingsassistent Orthopedie, liefst met ervaring met werken in Afrika, of andere niet westerse landen. De AIOS staat open voor werken in een andere cultuur. Is respectvol en kan creatief zijn met kennis en met materiaal. De AIOS heeft een goede gezondheid.
Aanmelden kan via het secretairaat of via de opleider.
Contactgegevens:
MUMC+
Secretariaat Orthopedie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Wil.van.erk@mumc.nl.
Contactgegevens opleiders: drs. Heleen Staal (H.staal@mumc.nl) en prof. dr. L. van Rhijn (L.van.Rhijn@mumc.nl).

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht UMC+ Academie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

tel.: 043 387 6543
website: http://www.mumc.nl/onderwijs