Volwassenpsychiatrie KEP-Team GGZ Leiden

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage krijg je de kans om gedurende een jaar te participeren in een multidisciplinair team om zo kennis te nemen van de behandeling en begeleiding bij vroege psychose. Alle facetten van de psychiatrie komen aan bod bij de behandeling. Doel van behandeling is om de ernstige gevolgen van een 1e psychose te terug te dringen en terugval te voorkomen. De patiënt en zijn/haar omgeving wordt gevraagd om met ons samen te werken bij de behandeling voor het bereiken van diens levensdoelen.
Dit werk geeft een unieke gelegenheid om te leren welke factoren leiden tot psychose, hoe het beloop is, en dat psychose niet onoverkomelijk is. Behalve medicatie is meer nodig voor herstel: de confrontatie met de ziekte, omgaan met kwetsbaarheden, herwinnen van autonomie, overwinnen van stigma, oppakken van opleiding of werk- en het sociale netwerk. Deze verschillende facetten bij de behandeling leiden tot een beter begrip wat psychose inhoudt.
Je doet ervaring op met complexe diagnostiek en outreachende zorg bij patiënten waarbij een sociaal psychiatrische/ systeem benadering centraal staat.

Sollicitatie en contact

Informatie over deze stage kunt u inwinnen bij:

Mevr. L. Postmes
Psychiater

GGZ Leiden e.o., Rivierduinen
Gebouw Rijnveste Sandifortdreef 19,
2333 ZZ Leiden Tel 071 890 88 88

Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden  

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600
2300 RCLeiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/