Volwassenpsychiatrie FACT Team - GGZ Leiden

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage in de sociale psychiatrie krijg je de kans om gedurende een jaar te participeren in een multidisciplinair wijkgebonden FACT team. Vanuit dit  team wordt zorg geleverd aan een brede, gevarieerde patiëntenpopulatie. Dit betreft mensen met psychotische stoornissen en severe mental illness (SMI), waarbij de zorgbehoefte kan variëren van poliklinisch tot intensieve FACT zorg.  Je doet ervaring op in outreachende zorg bij patiënten met complexe diagnostiek, waaronder  dubbele diagnose, waarbij een sociaal psychiatrische/ systeem benadering centraal staat.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Mevr. S. Huinink, 
Psychiater

GGZ Leiden e.o., Rivierduinen
Gebouw Rijnveste
Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden
Tel 071 890 88 88


Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden 

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30

Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

 

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/