Volwassenpsychiatrie Polikliniek Persoonlijkheidsproblematiek - GGZ Leiden

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage participeer je gedurende een jaar als volwaardig professional in een groot team dat met ervaring, vaardigheid en enthousiasme het verschil weet te maken voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
Je leert zowel het psychotherapeutische (SFT) als sociaal psychiatrische handwerk uitvoeren, in nauwe samenwerking met het team. Je wordt 'on the spot' begeleid en krijgt de vrijheid om een persoonlijke en passende behandelstijl te ontwikkelen.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

M.F. Huismans, psychiater

GGZ Leiden en omstreken
Ambulant volwassenen
Albinusdreef 7, 2333 ZB Leiden
Postbus 750, 2300 AT Leiden
Tel. 071 890 8100 , Fax 071 890 8101

 

Informatie over de opleiding:

Opleider: prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden 

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30

Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/