Volwassenpsychiatrie Polikliniek Bipolaire stoornissen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stageplaats binnen het FACT team bipolaire stoornissen biedt de mogelijkheid om gedurende 1 jaar ervaring op te doen in evidence based behandeling van patiënten met bipolaire stoornissen in een leuk en dynamisch team. Binnen dit behandelteam wordt volgens het FACT model gewerkt waardoor het bieden van outreachende zorg mogelijk is en crisis interventies door het team zelf worden afgehandeld. De aanwezigheid van psychiaters, spv-ers, psychiatrische thuiszorg, maatschappelijk werk en psychotherapeut binnen het behandelteam geeft de mogelijkheid tot goede behandeling van deze complexe stoornis en de vaak aanwezige co-morbide stoornissen op as II en IV. 
De nadruk ligt, zeker in het begin van de behandeling, op het gebied van farmacotherapie, psychoeducatie en het aanleren van zelfmanagement technieken. Naast de individuele behandeling worden er een aantal groepsbehandelingen gegeven, oa psychoeducatie, sociaal-ritme-training (SRT), IPT-SRT-groep, CGT-groep en de cursus ‘bipolair en werk’.
Door goede samenwerking met internisten en gynaecologen biedt deze plek ook de kans om meer kennis te krijgen over farmacotherapeutische behandeling tijdens zwangerschap en somatische complicaties van behandeling. Daarnaast stimuleren we binnen deze plek het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het LUMC en het landelijk bipolaire netwerk.

Patiënten worden verwezen door de huisarts, de crisisdienst en kliniek.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Mw. L. Kaarsgaren, psychiater
GGZ Leiden e.o., Rivierduinen
Gebouw Rijnveste, Sandifortdreef 19; 2333 ZZ te Leiden
Telefoon: 071 - 890 88 88

Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden 

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/