Ouderenpsychiatrie Klinische ouderenpsychiatrie Kliniek Ouderenpsychiatrie - GGZ Leiden

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage maak je kennis met de klinische ouderenpsychiatrie in de volle breedte. Op de afdeling vindt diagnostiek en behandeling plaats van gerontopsychiatrische en psychogeriatrische patiënten. Opname in de kliniek vindt plaats omdat er soms is een intensievere of meer gespecialiseerde behandeling nodig is. De patiënten zijn boven de 65 jaar; bij hen compliceren cognitieve en somatische ziekten dikwijls de psychiatrische/psychogeriatrische stoornis.
 

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

S. van Denderen psychiater

GGZ Leiden, Rivierduinen
Behandelcentrum Ouderen
Polikliniek Ouderenpsychiatrie
Postadres: Postbus 750, 2300 AT Leiden
Tel: 071 890 88 88


Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30

Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

 

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/