Jeugdpsychiatrie Early Detection an Intervention Team - GGZ Leiden

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage krijg je de kans om gedurende een jaar te participeren in het Early Detection and Intervention Team Rivierduinen (EDIT R), om zo je kennis en deskundigheid uit te breiden op het gebied van vroeg signalering en interventies ten aanzien van de high risk populatie voor kritische episode psychose.
Het gaat hierbij om een groep patiënten tussen 14 en 35 jaar.
Je verricht psychiatrisch onderzoek bij de high risk populatie, o.a. door afname van de Comprehensive Assessment of at Risk Mental State (CAARMS), een semi gestructureerde vragenlijst. Afname van de CAARMS vereist de nodige klinische ervaring, om te bepalen of de van te voren gescreende jongere valt binnen de groep jongeren die binnen een jaar een verhoogd risico loopt op een psychose.

Sollicitatie en contact

Informatie over deze stage kunt u inwinnen bij:

Mevr. R. Klaassen, teampsychiater EDIT, kinder-en jeugdpsychiater en Mevr. L. Tham kinder-en jeugdpsychiater, directeur Behandelzaken

GGZ Leiden e.o., Rivierduinen
Gebouw Rijnveste Sandifortdreef 19,
2333 ZZ Leiden Tel 071 890 8450


Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden  

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600
2300 RCLeiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/