Jeugdpsychiatrie Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage krijg je de kans om gedurende een jaar te participeren in het Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd om zo je kennis en deskundigheid uit te breiden op het gebied van diagnostiek en behandeling. Het gaat hierbij om een groep patiënten tussen 0-23 jaar waarbij zowel enkelvoudige als meervoudige psychotrauma heeft plaatsgevonden, al dan niet in combinatie met multiproblemgezinnen en of comorbiditeit. De nadruk van uitvoering van werkzaamheden zal liggen bij de populatie van boven de 12 jaar. Voor de populatie onder de 12 jaar zal het accent met name liggen op kennis vergaren over kinderpsychiatrische problematiek, kennis hebben van differentiaaldiagnostiek evenals normale ontwikkelingsfasen en desbetreffende problematiek alsmede gezinsproblematiek. Tevens zicht hebben op de sociale kaart van de jeugdzorg, met diens juridische context.

Sollicitatie en contact

Informatie over deze stage kunt u inwinnen bij:

Mevr. L. Tham kinder-en jeugdpsychiater, directeur Behandelzaken

GGZ Leiden e.o.
Gebouw Rijnveste Sandifortdreef 19,
2333 ZZ Leiden Tel 071 890 8450


Informatie over de opleiding:

Opleider: Mevr. prof.dr. R.C. van der Mast
Plaatsvervangend opleider: dr. M.S. van Noorden  

Secretariaat: mw. J.W. van Starkenburg- van der Meer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600
2300 RCLeiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/