Ambulante volwassenenpsychiatrie ADHD en Autisme - GGZ Leiden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage doet de AIOS  kennis en ervaring op met de diagnostiek, farmacologische en overige behandeling bij patiënten met ontwikkelingsproblematiek. Daarnaast kan de AIOS  competenties ontwikkelen op het gebied van beleidsmatige aspecten door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het zorgprogramma en zorgpad.

Naam en locatie van de afdeling

Poli persoonlijkheidsproblematiek en ADHD - GGZ Leiden, Rivierduinen;  werkzaam vanuit gebouw rijnVeste, Leiden

Doelstelling van de afdeling

Het team maakt deel uit van het circuit volwassenenzorg en valt onder de polikliniek persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt zorg geboden aan cliënten met (een vermoeden van) ADHD, autistische stoornis en de co-morbide problematiek die hier uit voortkomt. De zorg richt zich op diagnostiek en advies, psycho-educatie, behandeling (waaronder cognitieve gedragstherapie, mindfulness en sociaal psychiatrische behandeling) en coaching. Doel is het verlichten van de symptomen en van het verbeteren van het psychosociaal en  maatschappelijk functioneren.  

Taken van de AIOS (incl. caseload)                                                                                                                                                                                                                                                      

De AIOS levert vanuit een ambulante setting zorg aan patiënten. De AIOS ziet ongeveer 4 tot 8 nieuwe patiënten per maand, met een maximum van 2 nieuwe patiënten per week. De taken zijn divers en afwisselend en bestaan uit het verrichten van diagnostiek, somatische screening, farmacologische en overige gedragstherapeutische behandelingen. Aangezien het zorgprogramma deel uitmaakt van de polikliniek persoonlijkheidsproblematiek zal de caseload voor een deel bestaan uit mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De AIOS neemt deel aan het indicatieoverleg en aan het multidisciplinaire overleg waarin casuïstiek wordt besproken, kennisdeling en overdracht plaats vindt. Daarnaast levert de AIOS een bijdrage aan de ontwikkeling  van het zorgprogramma. De AIOS participeert in het medisch onderwijs aan medisch studenten en co-assistenten.

Vaste bijeenkomsten naast het algemene opleidingsprogramma                                                                                                                                                                                             

Naast het algemene opleidingsprogramma woont de AIOS wekelijks referaten en klinische besprekingen bij. Eenmaal per jaar houdt de AIOS zelf een referaat, doet een klinische bespreking en presenteert een CAT. Bereikbaarheidsdienst vindt plaats volgens het dienstrooster.

Faciliteiten en relevante praktische informatie                                                                                                                                                                                                                                

De minimale aanstelling is 80%. Er is wekelijks supervisie met de psychiater en daarnaast is er laagdrempelige mogelijkheid tot overleg.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage; Berend Heij, Psychiater en Helga Oranje, verpleegkundig specialiste, Rivierduinen GGZ Leiden

Secretariaat: Mevrouw  A.Meijer  
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  2300 RC Leiden 
E-mailadres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

 

LUMC/Rivierduinen

De afdeling Psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen GGZ Leiden e.o. verzorgen gezamenlijk een opleiding tot psychiater waarbij nauw wordt samengewerkt in de zorg voor psychiatrische patiënten, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan medisch studenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in een academische en een ‘perifere’ psychiatrische instelling. Rivierduinen verzorgt nog een tweede opleiding psychiatrie, in Gouda en Voorhout.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

LUMC/Rivierduinen
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 526 34 48
website: https://www.lumc.nl/org/psychiatrie/onderwijs/87596/