Volwassenpsychiatrie Polikliniek somatische-symptoomstoornissen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling psychiatrie van het LUMC heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en de behandeling van patiënten met somatisch-symptoomstoornissen. De methodiek die bekend staat als “werken volgens het gevolgenmodel” biedt de therapeut aangrijpingspunten voor behandeling. Tijdens de intake worden de lichamelijke klachten, ideeën over en de betekenis van de lichamelijke klachten en de cognitief –emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen van de klachten in kaart gebracht. De gevolgen van de klachten die de klachten in stand houden worden vastgesteld en vervolgens worden interventies geselecteerd waarmee deze gevolgen kunnen worden opgeheven. Veel gebruikte interventies zijn cognitieve en gedragsmatige interventies, ontspanningsoefeningen, activiteiten reguleren en EMDR. In overleg kan in een psychotherapeutische richting extern een cursus gevolgd worden.

Er vinden ongeveer twee poliklinische intakes per week plaats op deze polikliniek. Deze gebeuren onder supervisie van een psychiater. De interventies/psychotherapieën worden gesuperviseerd door mw. dr. van Y.R. van Rood, klinisch psycholoog en gespecialiseerd op de behandeling van patiënten met somatisch-symptoomstoornissen.

Naast deze poliklinische werkzaamheden doe je mee in het (bereikbaarheids) aios-dienstrooster voor diensten buiten kantoortijden. Het betreft diensten voor de SEH van het LUMC, de kliniek psychiatrie (inclusief MPU, 18 bedden), en consulten op de verpleegafdelingen.

Tevens kun je het lokale onderwijs op dinsdagmiddag volgen. Dit onderwijs heeft een focus op verdiepende gesprekstechnieken, maatschappelijke aspecten van de psychiatrie, en bestaat verder uit somatisch onderwijs, CATs, klinische patiëntenbesprekingen en refereerbijeenkomsten.

Een combinatie met Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) of een combinatie met andere poliklinieken is bespreekbaar.

Sollicitatie en contact

Minimale aanstelling 0,8 FTE

Informatie over de stage:

Mevr. Dr. Y.R. van Rood
per e-mail: y.r.van_rood@lumc.nl

LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden
Tel. polikliniek psychiatrie: 071 - 5263785

Informatie over de opleiding of de stage:

Opleider: de heer dr. M.S. van Noorden 
Plaatsvervangend opleider: mevr. prof.dr. R.C. van der Mast

Secretariaat: mw. A.J.M Meijer, tel: 071 – 5 26 34 30
Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC-Rivierduinen
LUMC Afdeling Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/