Differentiatiestage Nefrologie Differentiatiestage Nefrologie LUMC

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het LUMC is een tertiair verwijscentrum waar patiënten binnen het gehele spectrum van de nefrologie worden behandeld.  Uniek is dat de nefroloog in opleiding gedurende het grootste gedeelte van de tweejarige opleiding 1 dagdeel polikliniek nefrologie en 1 dagdeel polikliniek transplantatie doet en consultatieve taken. Zodoende is men wekelijks met de volle breedte van het vak bezig. Dit komt de continuïteit in het leerproces ten goede. Verder heeft de afdeling een grote en enthousiaste groep onderzoekers. Deze wetenschappelijke nadruk vindt men terug in het onderwijs en in het dagelijkse klinische overleg.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
- Prof.dr. T.J. Rabelink (t.rabelink@lumc.nl)
- Prof.dr. J.W. de Fijter (jwdefijter@lumc.nl)

Secretariaat Nierziekten
Tel. 071-526 2148/2218
E-mail: stafsecretariaatnierziekten2@lumc.nl


Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/