Differentiatiestage Aanvalsgewijze aandoeningen Aanvalsgewijze hersenaandoeningen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Aanvalsgewijze hersenaandoeningen komen veel voor in de algemene neurologische praktijk. Deze stage geeft een unieke kans om deze aandoeningen te leren kennen en behandelen, en eventueel deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, onder begeleiding van academische deskundigen en hun multidisciplinaire behandelteams. De AIOS participeren in de zorg van nieuwe en controlepatiënten op de poliklinieken van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede). De aandoeningen zijn: (1) primaire hoofdpijnsyndromen en bijzondere Cerebrale Hereditaire Angiopathieen (CHA) zoals CADASIL (LUMC: Dr. Terwindt, Dr. Fronczek, Prof. dr. Ferrari); (2) narcolepsie en andere stoornissen met overmatige slaperigheid (SEIN: Dr. Lammers en Dr. Fronczek); (3) syncope en autonome aandoeningen (LUMC: Dr. Thijs en Prof. Dr. van Dijk); en (4) epilepsie (SEIN: Dr. Thijs). AIOS maken kennis met state-of the art behandelingen van de betreffende aandoeningen en de bijbehorende diagnostiek, in het bijzonder meerdaagse video-EEG registraties, slaaponderzoeken (polysomnografie, multipele slaaplatentie test en actigrafie) en autonoom onderzoek (kantelproeven). Interesse om deel te nemen aan lopend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de aanvalsgewijze hersenaandoeningen wordt zeer gewaardeerd en kan in overleg ingevuld worden.

Het is mogelijk een volledige stage te volgen die alle vier thema’s omvat: hoofdpijn, epilepsie, slaap en syncope. Het is tevens mogelijk een aangepaste combinatie van deze onderwerpen samen te stellen.

Samenwerkende instellingen

SEIN Heemstede

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor meerdere AIOSSEN waarbij de begindatum in onderling overleg afgesproken wordt. Het strekt tot aanbeveling als de sollicitant al ervaring heeft met poliklinische werkzaamheden. 

AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan: Roland Thijs, rthijs@sein.nl

 

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/