Differentiatiestage Oncologie: Leidse Opleidingscluster

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De inhoud van de etalage wordt in principe vorm gegeven door alle opleidingsziekenhuizen in de OOR Leiden. Het unieke van de stage is dat er voor de differentiant, in goed overleg, een zo veel als mogelijk op maat gemaakte stage kan worden samengesteld. Hierbij wordt de specifieke expertise, de faciliteiten en het patiëntenaanbod van alle clusterpartners zo goed mogelijk benut. Het is de bedoeling dat er een pakket wordt samengesteld waarbij gedurende de stage op meerdere locaties binnen de cluster zal worden gewerkt.

Er is een uitstekende samenwerking tussen de gynaecologische oncologie afdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en alle opleidingsziekenhuizen van de cluster. In alle ziekenhuizen wordt in de oncologie multidisciplinair gewerkt, tijdens de stage wordt dan ook deelgenomen aan al deze samenwerkingsverbanden. Het betreft een stage van 12 maanden waarin u ca. 6 mnd in het LUMC werkt en ca. 6 mnd perifeer, operaties worden op beide locaties uitgevoerd, poliklinische bezigheden zijn locatiegebonden. Stages kunnen ingepast worden afhankelijk van de persoonlijke wensen en het kennisniveau. Stages op aan de oncologie gerelateerde afdelingen (radiotherapie, interne oncologie)  worden ingepland op beide locaties.

Samenwerken, teamspeler en praktisch handelen zijn centrale begrippen. U zult regelmatig op de OK ingedeeld zijn, ook buiten de oncologie, bv. door andere AIOS te superviseren bij bv een sectio. Daarnaast zult u ook zelf lastige benigne gynaecologie en oncologie opereren altijd onder directe supervisie. U kunt participeren in het gehele proces van diagnose, behandeling, bespreking en nabehandelen. Slechtnieuws gesprekken worden onder supervisie gevoerd. Tijdens het differentiatiejaar neemt u deel aan gynaecologisch oncologische bijeenkomsten en heeft u daarin actieve inbreng.

Samenwerkende instellingen

Haaglanden Medisch Centrum
Reinier de Graaf Groep
Hagaziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
HMC Bronovo

Sollicitatie en contact

Algemene informatie: Secretaresse Sylvia M.G. Starrenburg, s.m.g.starrenburg@lumc.nl

Opleider: Prof. Dr. Jan van Lith, j.m.m.van_lith@lumc.nl
Plv. opleider: Prof. Dr. Frank Willem Jansen, f.w.jansen@lumc.nl

Opleider differentiatiestage oncologie LUMC: Dr. Katja Gaarenstroom, k.n.gaarenstroom@lumc.nl

NU opleiders:
Bronovo Ziekenhuis: Dr. Cas Holleboom, cholleboom@bronovo.nl
Groene Hart Ziekenhuis: Dr. Hans van Huisseling, hans.van.huisseling@ghz.nl
HagaZiekenhuis: Dr. Bart Hellebrekers, b.hellebrekers@hagaziekenhuis.nl
Medisch Centrum Haaglanden: Dr. Marjolein Kagie, m.kagie@mchaaglanden.nl
Reinier de Graaf Groep: Dr. Henk Bremer, bremer@rdgg.nl

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/