Differentiatiestage Oncogenetica

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het deelspecialisme oncogenetica omvat het klinisch genetisch onderzoek en de counseling bij adviesvragers (patiënten) met een (mogelijke) erfelijke predispositie voor maligniteiten. Binnen het deelspecialisme wordt veel multidisciplinair samengewerkt. De stage kan dan ook gevolgd worden binnen meerdere specialismen. Oncogenetica binnen het LUMC is vooraanstaand in patiëntgericht onderzoek op het gebied van mammacarcinoom, coloncarcinoom en erfelijke paragangliomen.

Algemene informatie over de afdeling is terug te vinden op ons deel van de LUMC-website (http://www.lumc.nl/con/4080/). Hier is ook de samenstelling van de vakgroep terug te vinden.
Voor het kwaliteitsbeleid, zie de tabel.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
Er is ruimte voor 1 AIOS tegelijk. De begindatum wordt in onderling overleg afgesproken. De sollicitant moet het basisgedeelte van de eigen opleiding afgerond hebben en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden.
AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan Prof. dr. M.H. Breuning, opleider Klinische Genetica LUMC (m.h.breuning@lumc.nl)

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/