Differentiatiestage Interventieradiologie Interventie radiologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het differentiatie programma is een samenwerking tussen het LUMC, het HAGA en het MCH ziekenhuis. Aangezien het gehele spectrum aan interventionele (vasculaire en oncologische) technieken tijdens de differentiatie fase worden aangeboden heeft U aan het einde van de opleiding een brede klinische en praktische ervaring opgedaan met de verschillende verrichtingen en derhalve een goede voorbereiding voor een fellowship programma. Een actieve participatie in wetenschappelijk onderzoek en profilering op nationale en internationale congressen wordt gestimuleerd.

Fellowship programma
Het LUMC en het HAGA ziekenhuis hebben een gezamenlijk NGIR geaccrediteerde fellowship sinds 2008. Het programma bestaat uit 1-jaar fulltime interventies, alternerend twee weken in het LUMC en het HAGA ziekenhuis. In het LUMC zal de fellow meedraaien in de 24/7 body-interventie dienst met een van de stafleden bereikbaar als achterwacht. In het HAGA ziekenhuis  worden een evenredig aantal voorwachten in onderling overleg ingepland.

Het MCH heeft een eigen NGIR geaccrediteerd fellowship programma. Het programma bestaat uit 1-jaar minimaal 60% interventies in het MCH ziekenhuis. De fellow wordt liberaal bij spoedinterventies betrokken als hij op een ander orgaan staat ingedeeld. Eventueel kan er voor een korte periode uitwisseling plaats vinden met het LUMC. In overleg met de kandidaat worden maximaal 2 andere organen als aandachtsgebied uitgezocht waarop de fellow zich kan toeleggen. De fellow zal meedraaien in de 24/7 body-interventie dienst met een van de stafleden bereikbaar als achterwacht.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/