Differentiatiestage Epilepsie Epilepsie

Duur: 
4 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij dagen je uit om binnen de toonaangevende setting van een gespecialiseerd centrum  het vakgebied epileptologie te leren kennen in al zijn facetten. Binnen de stage maak je kennis met of verdiep je je in de oorzaken van epilepsie, de verschijningsvormen en aard van aanvallen, de geavanceerde diagnostiek en de - ook minder bekende - therapeutische mogelijkheden. Je leert om op een gestructureerde werkwijze vanuit nieuwe invalshoeken patiënten met complexe, impactvolle problematiek verder te helpen en zo bij te dragen aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Hoe ga ik leren?

Als AIO maak je onderdeel uit van het multidisciplinair team. We beschikken over moderne goed geoutilleerde onderzoeksafdelingen die bemand zijn door gespecialiseerde laboranten. Wij werken volgens de laatste (inter)nationale richtlijnen.
Je krijgt van ons voldoende tijd om je te verdiepen en je handelen te evalueren met je supervisor. Verder heb je een actieve rol in de maandelijkse refereer en research bespreking en in het multidisciplinair overleg.Tijdens je stage kun je gebruik maken van onze bibliotheek, video-observatiesysteem, video-consulting. Deelname aan (patiëntgebonden) onderzoek- of innovatieprojecten is mogelijk.

Show-and-tell


Kwaliteit van de opleiding
In de stageperiode vindt drie maal een gesprek plaats met de opleider: in het begin van de stage, halverwege de stage en aan het einde van de stage. In het eerste (introductie)gesprek worden je leerdoelen vastgesteld. Na drie en zes maanden vindt evaluatie van jouw functioneren èn van de opleidingssupervisoren plaats. Verworven kennis wordt getoetst en zo nodig formuleren we samen nieuwe leerdoelen. Aspecten die niet in het reguliere pakket aan bod komen, worden in de vorm van cursorisch onderwijs aangeboden.

In de stageperiode van bv. zes maanden bespreek je tenminste vijf kkb's. Tenminste één maal hou je een referaat volgens de CAT-methode. Je neemt deel aan de intervisie en videofeedback-bijeenkomst van de staf. Je bent tijdens de stage lid van de opleidingscommissie van het centrum. Deze commissie vergadert vier keer per jaar. 

In de afgelopen tien jaar hebben assistenten vanuit opleidingsklinieken in Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Heerlen, Antwerpen en Gent een epilepsiestage in Kempenhaeghe gevolgd.

Inhoud van de stage
Omdat er voor de stage al zaken zijn die je weet, stellen we samen met jou, voorafgaand aan de stageperiode, in een persoonlijk gesprek een individueel opleidingsplan op. Hierbij worden leerdoelen bepaald (zie bijlage ‘Leerdoelen’) en op basis daarvan kiezen we modules en de locatie(s) waar je gaat werken.

Te denken valt aan modules op het gebied van aanvalsherkenning en –classificatie, syncope, anti-epileptica, neuromodulatie, ketogeen dieet, epilepsiechirurgie, risico-management bij epilepsie, psychogene niet-epileptische aanvallen, neuropsychologische en psychiatrische aspecten, klinische neurofysiologie.

Ook de zorg voor specifieke patiëntencategorieën kan deel uitmaken van de leerdoelen: denk bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen, kwetsbare ouderen, (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Benodigde kennis voor aanvang van de stage:
    - Poliklinische ervaring
    - Kennis van de beginselen van de klinische neurofysiologie

Je neemt bij ons geen deel aan avond- en nacht diensten. Het is mogelijk om de stage in deeltijd te volgen.

Wetenschappelijk onderzoek
Uitgebreidere informatie over wetenschappelijk onderzoek van specialisten en onderzoekers van het Academisch Centrum voor Epileptologie en daaruit volgende recente publicaties is te vinden in de uitgaven ‘Periodiek Bericht’ op de website van Kempenhaeghe: http://www.kempenhaeghe.nl

Stagebegeleiding
Opleider: prof. dr. H.J.M. Majoie, neuroloog

Samenwerkende instellingen

Maastricht Universitair Medisch Centrum MUMC

Sollicitatie en contact

Wie belangstelling en/of vragen heeft voor een etalagestage in het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ kan contact opnemen met prof. dr. Marian Majoie, neuroloog T (040) 227 9777 of E majoiem@kempenhaeghe.nl.

De stageperiode dient aangemeld te worden bij de RGS voor het opleidingsschema.

Een gecombineerde stage met de etalagestage Slaap (link naar stage slaap) en slaapstoornissen of een combinatie met een stage in het Maastricht UMC+ behoort tot de mogelijkheden.

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen die (mogelijk) een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen hebben.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze

tel.: 040 227 90 22
website: http://www.kempenhaeghe.nl/