Keuzestage Spoedechografie SEH

Aanvang: 
06-07-2016
Duur: 
4 weken

Wat gaat de aios leren?

Globale leerdoelen voor spoedechografie op SEH:

- Kennis van de bediening en functionaliteiten van het echo apparaat.

- Kennis van de verschillende toepassingen en functionaliteiten van de meest gebruikte probes.

- Kennis van de correcte terminologie binnen spoedechografie, zowel qua technische handelingen als omschrijving van de bevindingen.

- Kennis van de anatomie, fysiologie, pathologie en pathofysiologie ten behoeve van echografie.

- Kennis van de applicaties, indicaties en limitaties van gerichte spoedechografie.

Praktische deelgebieden basale spoedechografie:

- Basale echocardiografie

- Basale longechografie

- Vena cava inferior evaluatie

- EFAST protocol

- Abdominale aorta evaluatie

Verder worden aandacht besteed aan alle 'core applications' zoals beschreven in de ACEP Emergency Ultrasound Guideline 2008, te weten: echo bij trauma, intra-uteriene zwangerschap, AAA, cardiaal, hepatobiliair systeem, urinewegen, DVT, weke delen/musculoskeletaal, thoracaal, oculair, echogeleide procedures en interventies.

Specifieke leerdoelen voor spoedechografie: Indien de stagiair specifieke leerdoelen heeft, zal hier zo veel mogelijk mee rekening gehouden worden. De inhoud van de stage wordt vooraf gesproken en zal zo veel mogelijk aangepast worden aan het niveau en de wensen van de stagiair.

Hoe ga ik leren?

De stagiair wordt persoonlijk begeleid door meerdere echo ervaren SEH-artsen. De hoofdbegeleider en coördinator binnen JBZ is TJA Schönberger, SEH-arts en Europees echo instructeur, en inmiddels zeer ervaren in het gebruik en onderwijzen van spoedechografie. Het rooster van de stagiair wordt zoveel mogelijk aan die van de hoofdbegeleider gekoppeld om het leerrendement te optimaliseren.

De duur van de stage is minimaal 20 stage dagen, wat overeenkomt met 4 weken indien full time en 5 of 6 weken indien part-time dienstverband. De precieze diensturen worden in overleg opgesteld. De stagiair zal boventallig ingeroosterd worden, wat betekent dat er geen directe patiëntenzorg geleverd gaat worden. Het verrichten van echografie in het kader van de stage mag geen belemmering vormen voor de acute patiëntenzorg op de SEH. De stagiair zal alleen de echo verrichten, waarna met het klinisch beeld een werkdiagnose en beleid opgesteld wordt en ter informatie aangeboden wordt aan de behandelend arts. De behandelend arts is verantwoordelijk voor het definitief beleid.

Specifieke competenties betreffen kennis, vaardigheid, communicatie en multidisciplinair samenwerken.

Documentatie van echografische bevindingen in het patiëntdossier zal geschieden volgens de op de stageplek geldende afspraken. Ten behoeve van het echografie portfolio van de stagiair worden alle verrichte echo’s geregistreerd en tevens geëvalueerd door de begeleiders, bij voorkeur onder directe supervisie. Het opgebouwde portfolio geldt tevens als portfolio binnen het landelijke certificatie traject voor spoedechografie. De stagiair wordt beoordeeld op kennis, kunde en vooruitgang door middel van continue assessment, tussentijdse evaluatie momenten, korte praktijkbeoordelingen en OSATS. Aan het einde van de stage vindt een presentatie plaats over de stage met behaalde doelen, over tips en tops en over verbeterpunten voor de stage zelf. Minimaal één echo-casus bespreking met relevante achtergrondinfo moet gepresenteerd worden. Het schrijven van een spoedechografie relevante richtlijn, studie(opzet) of protocol is mogelijk en gewenst.

Sollicitatie en contact

Bij interesse in deze stage aub recent CV en motivatie per mail naar t.schonberger@jbz.nl sturen.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een opleidingsziekenhuis in hart en nieren. Als Teaching Hospital maakt het JBZ deel uit van de Samenwerkende Topklinische Opleidings Ziekenhuizen (STZ). Opleiding en wetenschap staan hoog in het vaandel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's Hertogenbosch

tel.: 073 6992000
website: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/100078/Onderwijs-en-Wetenschap