Differentiatiestage Cardiothoracale radiologie Cardiothoracaal

Aanvang: 
18-01-2018

Wat gaat de aios leren?

Isala is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis deel uitmakend van de STZ ziekenhuizen en biedt zorg aan in de volle breedte, van basiszorg tot hoog complexe zorg, waarbij alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Isala is traumacentrum, levercentrum, beschikt over een grote NICU en dialyseafdeling en vervult ten aanzien hiervan een regionale en supra regionale functie. Speerpunten van het ziekenhuis zijn: Hart-zorg, vrouw-kind en oncologie.

Sinds de fusie met het Diaconessenhuis Meppel in januari 2015 is Isala één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties te weten in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.  In augustus 2013 is de hoofdlocatie van Isala in Zwolle naar een geheel nieuw ziekenhuis verhuisd. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 1116 bedden. 7000 medewerkers en meer dan 450 medisch specialisten verzorgen  per jaar meer dan 640.000 polikliniekbezoeken, ruim 45.000 klinische opnames en 53.000 dagbehandelingen.

In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt de specialisten opleiding een prominente plaats in.

Samenhangend met deze omvang komen alle facetten van de radiologie en nucleaire geneeskunde dagelijks uitgebreid aan bod en heeft de afdeling  veel te bieden.  De afdeling is orgaangericht gesubspecialiseerd naast de interventieradiologie en kent een grote afdeling nucleaire geneeskunde.

De opleidingsgroep bestaat uit de opleider, plaatsvervangend opleider, alle radiologen en nucleaire geneeskundigen werkzaam binnen de afdelingen Radiologie en  Nucleaire geneeskunde van Isala (25 leden, 22 FTE).

De medische beeldvorming bedrijven wij binnen Isala vanuit een uitgesproken klinisch focus. Dat betekent onder meer dat de contacten met de poortspecialisten intensief zijn, dat de bijdragen aan de zorg van onze patiënten uitgaat van de toegevoegde klinische waarde, en dat de infrastructuur met een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dit ook ondersteunt.

Wekelijks zijn er ruim 60 multidisciplinair overleggen (MDO).

Isala is een topreferente kliniek die op het gebied van de cardiothoracale radiologie veel te bieden heeft. Binnen de opleiding is er ruimte voor een op maat gemaakt opleidingsplan dat rekening houdt met individuele interesse en talenten. Ook de afdelingen longziekten en de zeer grote afdeling cardiologie en thoraxchirurgie zijn groot en prominent op hun gebied.

De afdeling radiologie heeft een middellange traditie in wetenschappelijk onderzoek op het grensvlak van technologische ontwikkelingen en patiëntenzorg. Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma is georganiseerd in thema’s met technologisch focus op verlaging van dosis in CT onderzoek. Er zijn 2 OIO’s met een PhD traject gericht op deze twee thema’s. Er vindt tevens onderzoek plaats binnen het partnership met Philips naar automatische longemboliedetectie en COPD kwantificatie m.b.v. CT en automatisering van RECIST metingen. Deelname aan lopende of nieuw op te starten onderzoeksprojecten wordt gestimuleerd. De afdeling Nucleaire Geneeskunde heeft een zeer lange onderzoekstraditie en een unieke intensieve samenwerking met de afdeling cardiologie met een sterke nationale en internationale reputatie. Er zijn enkele technisch geneeskundigen in dienst, en er is samen met de cardiologie een voortdurende stroom aan stagiaires, projecten, publicaties, research samenwerkingen, jaarlijks congres, invited lectures en promoties op het gebied van myocardperfusie SPECT, CZT SPECT, calciumscores, CT coronairangiografie, en combinaties hiervan ondersteund door een zeer grote database. Recent is ook Rubidium PET gestart, waar ook veel technisch en klinisch onderzoek omheen is gebouwd.

Sollicitatie en contact

Ziekenhuis

Differentiatieopleider

Differentiatieopleidingsgroep

Isala

  • P. L.  Jager
  • C. van der Worp
  • M.F.  Boomsma
  • M. van ’t Veer
  • J. Nijboer

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie