Keuzestage CRM in de praktijk

Aanvang: 
12-07-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Ben jij een goede teamleader? En hoe word je beter? Wat betekent Crew Resource Management (CRM) in de praktijk bij opvang van multitrauma patiënten? Wanneer wijk je bewust af van ATLS-guidelines?

Het aansturen van een multi-disciplinair team op de SEH bij de opvang van kritiek zieke patiënten behoort tot de kerntaken van een SEH-arts KNMG. Ervaring op dit gebied opdoen tijdens de opleiding is alleen niet altijd vanzelfsprekend. Deze stage heeft als doel om je bewust te maken van je leiderschapskwaliteiten en tekortkomingen en deze te verbeteren. Daarnaast staan klinisch redeneren bij trauma en blootstelling aan multitraumapatiënten centraal. Je leert je staande houden in een team van trauma professionals en op hetzelfde niveau mee te denken en te handelen.

Isala is het enige level 1 traumacentrum tussen Utrecht en Groningen en heeft daardoor een zeer groot bedieningsgebied. Ons nieuwe ziekenhuis is geopend in 2013 en we beschikken over 2 state of the art traumakamers met CT-scanner op de afdeling. Onze SEH ziet ongeveer 30.000 patienten per jaar bij een zelfverwijzingspercentage van <5% (!). AIOS en ANIOS SEH zien patienten van vrijwel alle specialismen behalve cardiologie en longgeneeskunde. De vakgroep spoedeisende geneeskunde is goed geintegreerd in het ziekenhuis en niet meer weg te denken uit de dagelijkse klinische leiding van de SEH. Wij hebben een volledige opleidingserkenning en hebben een zeer enthousiaste opleidingsgroep met dagelijks korte onderwijsmomenten danwel sim-training. Een keer in de maand is er een onderwijsdag voor AIOS die als zeer goed wordt beoordeeld door onze AIOS

Hoe ga ik leren?

Tijdens de stage van 3 maanden doe je je normale klinische werk en ben je lid van het traumateam. Na inwerken en gebleken geschiktheid word je ingezet als teamleader van het traumateam tijdens opvang alle trauma`s. Dit onder directe supervisie van een SEH-artsKNMG.

Specifieke leerdoelen zijn:

  • Meer kennis krijgen van CRM-principes
  • Goede briefing en (video)debriefing van het traumateam
  • Aansturen van een trauma team door goede communicatie en `situational awareness`
  • Verkregen input van het team, de monitor en beeldvorming snel omzetten in een geschikt plan voor deze specifieke patiënt.
  • Klinisch redeneren bij trauma (te verwachten verwondingen bij specifieke trauma mechanismen)
  • Kennis verkrijgen van state of the art traumaopvang. M.a.w wat er niet staat in het ATLS-cursusboek
  • Ervaring krijgen in het opzetten begeleiden en debriefen van (trauma)teamscenario simulaties

Show-and-tell

Onze SEH was de eerste officieel CRM-getrainde SEH-afdeling van Nederland. Wij hebben dus de meeste ervaring met dit concept.

Je krijgt een voor Nederland unieke kans om als teamleader deel uit te maken van een traumateam in een level 1 trauma centrum.

Sollicitatie en contact

Als je geinteresseerd bent of vragen hebt over deze stage kun je contact opnemen met

Pieter Noë SEH-arts KNMG en plaatsvervangend opleider. p.m.noe@isala.nl

Klaartje Caminada SEH-arts KNMG en opleider  k.caminada@isala.nl

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie