Differentiatiestage Hand- en polschirurgie Handchirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de grote perifere praktijk bestaat 60% van het werk uit handchirurgie. Het betreft patiënten uit een groot adhaerentiegebied en verwijzingen van ver buiten deze regio. Er zijn specifieke hand-pols poli’s, revalidatie spreekuren en poli’s voor spastische hemiplegie. Het pallet bestaat uit relatief veel hand-pols traumatologie, behandeling van degeneratieve afwijkingen, peestransposities bij spasticiteit en een geringer aantal congenitale handafwijkingen.

Aanstelling 100%. Voorwaarden volgens CAO ziekenhuiswezen, arbeid volgens arbeidstijdenbesluit. Gemiddeld 1-2 keer per week dienst. Diensten verdeeld in avond en nacht bereikbaarheid dienst. 1 dag per week vrij. Voor huisvesting kan worden gezorgd.

Dagelijks is er een ochtendvisite. De overdracht vindt aan het eind van de werkdag plaats. Iedere donderdag is de patiëntenbespreking. 1 donderdagmiddag per maand wordt exclusief besteed aan onderwijs. Er zijn gemeenschappelijke refereeravonden met de andere ziekenhuizen in OOR regio noord. Daarnaast lokale refereeravonden bij 1 van de stafleden thuis, complicatiebesprekingen en 1 keer per jaar een refereeravond samen met de handtherapeuten.
De opleidingslijnen zijn extreem kort. Evaluatie van de opleiding vindt volgens de instrumenten van het "moderne" opleiden plaats.

Sollicitatie en contact

Een stage kan na een kennismaking vrijwel direct worden gestart. Er zijn 2 stage plekken. Van de kandidaat wordt natuurlijk een groot enthousiasme voor de handchiurgie verwacht. Gezien de beperkte duur van de stage is een redelijke voorkennis van belang.
U kunt voor een kennismaking een afspraak maken via het secretariaat plastische chirurgie. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Michiel Tellier of Peter Houpt, respectievelijk opleider en plaatsvervangend opleider.

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie