Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Endoscopische chirurgie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Als derde lijn verwijzingscentrum bieden wij de mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen in de endoscopische chirurgie binnen de algemene gynaecologie en alle subspecialismen. Laparoscopische uterusextirpaties worden 1-2 x en fertiliteitbevorderende endoscopie 2 x per week verricht. Level 4 endoscopische chirurgie in de oncologie, bekkenbodem en ernstige endometriose worden elk 1-2 x per maand verricht. Drie dagdelen per week zijn er poliklinische therapeutische hysteroscopien en fertiloscopien De opleiding vindt plaats binnen het cluster OOR Noord met het UMCG en tevens hebben we AGIOs vanuit Vlaanderen. Deze AGIOs lopen NIET structureel stage bij de endoscopie. U doet  1 op 13 een dienstenblok. Alle gynaecologen zijn opleidings minded en nemen actief deel aan de opleiding. Eens per 3 maanden volgt er een evaluatie. KKB en OSATs worden afgenomen.

Sollicitatie en contact

De stage gynaecologische endoscopie kan 6-12 maanden duren, afhankelijk van de wens van de AIOS. Contact kan worden opgenomen met een van de opleiders,HH de Haan of BJ Cohlen via telefoon: 038-4242000 of email h.h.dehaan@isala.nl of b.cohlen@isala.nl .

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie