Differentiatiestage Klinische Neurologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stage in groot algemeen perifeer opleidingsziekenhuis met groot aanbod aan complexe, niet-geselecteerde patienten Gespecialiseerde poli’s voor Parkinson, MS, hoofdpijn, kinderneurologie, slaap, facialis parese Specifieke ingrepen: botox behandeling, duodopa behandeling, tysabri behandeling Klinisch: endovasculaire behandelingen, grote stroke unit, duodopa behandeling De Isala klinieken zijn een groot topklinisch opleidingsziekenhuis, deel uitmakend van de STZ ziekenhuizen. Binnenkort zal de organisatie een geheel nieuw éénlocatie ziekenhuis te Zwolle betrekken; waar nu nog wordt gewerkt via een lateraliseringsmodel over twee locaties te Zwolle; locatie Weezenlanden en locatie Sophia. De Isala klinieken hebben een wens tot nauwe samenwerking met de Noorderboog zorgcombinatie te Meppel uitgesproken; een mogelijke samenwerking met het ziekenhuis te Harderwijk wordt verder onderzocht. Binnen de Isala klinieken heerst een voortreffelijk opleidings- en onderzoeks klimaat, gefaciliteerd door de Raad van Bestuur, medische staf, en de speciaal hiervoor opgezette Isala academie. Vrijwel alle medische specialismen in de Isala klinieken beschikken over de opleidingsbevoegdheid. Van alle medisch specialisten wordt verwacht dat de Teach the Teacher cursus is gevolgd. De neurologische opleidingsbevoegdheid in Zwolle bestaat sinds 2008, en krijgt gestalte in samenwerking met de opleiding neurologie in het opleidings cluster OOR Noord Oost Nederland; hoofdopleider neurologie prof. Dr. H.P.H. Kremer, UMCG te Groningen. De overige klinieken met opleidingsbevoegdheid neurologie in dit cluster zijn het Medisch Spectrum Twente te Enschede (opleider Dr. G. Hageman) en het Martini ziekenhuis te Groningen (opleider Dr. J. Meilof).

Sollicitatie en contact

- Aanvangsmogelijkheden zijn per direct aanwezig; het aantal plaatsen betreft twee. - Nadere informatie via Dr. G. de Jong, opleider; of Dr. JSP van den Berg, plv opleider. - telefoon 038-4242458

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie