Differentiatiestage Kinder Maag-Darm-Leverziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze differentiatiestage verdiep je je onder supervisie van de kinderMDL arts op de Amalia kinderafdeling in de maag-darm- en leverziekten bij kinderen. Je bent (uiteraard onder supervisie) verantwoordelijk voor het medisch beleid van kinderen met een scala aan kinderMDL problemen, zowel poli klinisch als klinisch.. De supervisie van de afdeling wordt verzorgd door de kinderartsen en de kinderarts MDL Doen van onderzoek wordt gestimuleerd.

De Amalia kinderafdeling staat bekend om haar stimulerende en veilige opleidingsklimaat, dat bewaakt wordt door alle kinderartsen. De opleider is landelijk voortrekker op het gebied van modernisering van de medische vervolgopleidingen, en heeft een buitengewone leerstoel op dit terrein aan het UMCG.

De kinderafdeling is wetenschappelijk bijzonder actief en streeft actief na een “evidence based practice” te zijn, met wekelijks meerdere EBM-besprekingen. De vakgroep is collegiaal en ambitieus.

De kinderartsen van de Amalia kinderafdeling hebben in hun visie vastgelegd dat de Amalia kinderafdeling een opleidingsafdeling is. Op de afdeling wordt dan ook (een deel van) de opleiding voor verscheidene zorgberoepen verzorgd:
• Aios kindergeneeskunde (in samenwerking met Beatrix Kinderziekenhuis UMCG)
• Kinderarts-fellow neonatologie (in samenwerking met Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU); stage in fellowship kinderlongziekten en sociale pediatrie (in samenwerking met Beatrix Kinderziekenhuis UMCG)
• Master advanced nursing practice (hogeschool van Utrecht)
• Acute geneeskunde in huisartsenopleiding (huisartsenopleiding Groningen)
• Stage kindergeneeskunde in opleiding SEH-arts Isala klinieken.

De Amalia kinderafdeling heeft een eigen opleidingsreglement waarin de spelregels rondom de opleiding van aios zijn beschreven (zie bijlage 2). Ook het ziekenhuis heeft een opleidingsreglement, dat onderdeel uitmaakt van het document medische staf, en dus voor alle stafleden in de Isala klinieken geldt (te downloaden via http://oornoordoost.nl/documenten/documenten/Isala/opleidingsreglement_isala_juni2010.pdf).

Alle kinderartsen van de Amalia kinderafdeling hebben didactische training gevolgd (een of meer Teach the Teacher cursussen). De opleider en een van de algemeen kinderartsen zijn cursusleider binnen het Teach the Teacher programma. De opleider is tevens hoogleraar klinisch onderwijs aan het UMCG. De afdeling heeft als ambitie om op het gebied van opleidingen van aios en van co-assistenten een leidende rol te vervullen in het ziekenhuis en in de regio. Daarom biedt de afdeling een uitgebreid programma van opleidingsbesprekingen en –activiteiten, die uitgevoerd worden door een enthousiast team van kinderartsen (zie lokaal opleidingsplan).
De Amalia kinderafdeling streeft een constructief, stimulerend en veilig opleidingsklimaat na. Elke aios krijgt daarom een mentor toegewezen die de aios persoonlijk begeleidt tijdens zijn of haar opleidingstijd in Zwolle. De Zwolse kinderartsen ervaren opleiden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De aios kindergeneeskunde zijn primair op de afdeling om te leren en opgeleid te worden. Het doen van (poli)klinisch werk door aios dient dan ook altijd een opleidingsdoel. Feedback van de aios op de opleiding op de afdeling wordt constructief ontvangen en serieus genomen.

In evaluaties door aios wordt het veilige en stimulerende opleidingsklimaat op de afdeling steevast geroemd. Ook waarderen de aios de laagdrempelige benaderbaarheid voor overleg en supervisie van de kinderartsen. Tenslotte wordt het unieke cursorisch onderwijs zeer gewaardeerd: een keer per maand hebben de aios bij een van de kinderartsen thuis een avond cursorisch onderwijs, vergezeld van een maaltijd. Dit onderwijs wordt door de aios en de kinderarts intensief voorbereid, gaat uit van casuïstiek, en bespreekt de waarde en de beperkingen van de gebruikte richtlijnen en protocollen op de afdeling. Het belangrijkste verbeterpunt in de evaluaties van aios is dat de opleiding relatief klein is (2-3 aios) en kort duurt (12-18 maanden). Dit is een van de redenen dat wij streven naar het opleiden van meer aios in differentiatiestages.

Sollicitatie en contact

Er is plaats voor 1 aios die de 5e jaars differentiatiestage algemene kindergeneeskunde op onze afdeling volgt. Deze aios moet de verplichte stages in het UMC en de verplichte stage in een algemeen ziekenhuis met succes hebben afgerond.
Kandidaten met belangstelling voor deze differentiatiestage kunnen zich wenden tot de opleider (p.l.p.brand@isala.nl, tel secr 038-4245050) of de kinderarts MDL (o.f.norbruis@isala.nl) voor een oriënterend gesprek.

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie