Differentiatiestage Algemeen Supervisie algemene kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Supervisiestage algemene kinderafdeling (profilering)
Tijdens deze stage functioneert de AIOS als supervisor op de algemene kinderafdeling. Dit is een drukke algemene kinderafdeling met 34 bedden, een gemiddeld bezettingspercentage van 75%, en een gemiddelde opnameduur van 3 dagen. Tijdens deze stage ligt de nadruk op:

 • Supervisie van het uit te voeren medisch beleid, dus begeleiding van AIOS, ANIOS, en verpleegkundig specialisten bij dagelijkse afdelingsvisite, maken, uitvoeren en afstemmen van medisch beleid.
 • Organiseren van dagelijkse afdelingsvisite tot een onderwijsmoment, rekening houdend met verschillende doelgroepen en niveaus.
 • Organisatie van de afdeling, opnameplanning, overleg met operationeel leidinggevenden.
 • Medische verdieping door analyse van complexe problematiek, ontwikkelen of aanpassen van richtlijnen en protocollen op de afdeling.
 • Supervisie van oudergesprekken; uitvoeren complexe oudergesprekken.
 • Toetsing vindt plaats door dagelijkse bespreking met de stagebegeleider op de afdeling, KPB’s op organisatie visite, organisatie afdeling, en complexe oudergesprekken.
 • Begeleiding vindt plaats door de supervisor van de algemene kinderafdeling, onder eindsupervisie van de (plv.)opleider.

Visie

De AIOS wordt gezien als nieuwe collega waarbij over en weer ‘kruisbestuiving’ centraal staat.  Dit komt optimaal tot zijn recht in een veilig en stimulerend opleidingsklimaat. 

Vakgroep kindergeneeskunde
De vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 18 kinderartsen en 6 verpleegkundig specialisten.

Getallen
De afdeling kindergeneeskunde heeft 52 bedden en 8 dagbehandelingsbedden. Met circa 6500 eerste polikliniekbezoeken, 3750 opnames en 800 dag opnames per jaar is het een grote en drukke kinderafdeling. Daarnaast fungeert het Isala Vrouw kind centrum als groot regionaal bevallingscentrum met een gemiddeld aantal bevallingen van 3500/jaar.
De NICU is een erkende topklinische functie, met 18 erkende NICU-bedden, en ruim 300 opnames per jaar.

Evidence Based Medicine (EBM)
De afdeling kindergeneeskunde  baseert zijn praktijkvoering op de principes van EBM; dit betekent dat beslissingen worden genomen op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs in combinatie met eigen (arts) ervaring en voorkeur van de patiënt.
De EBM activiteiten vormen een rode draad door het weekprogramma. We maken gebruik van inmiddels >100 lokaal gemaakte protocollen die regelmatig worden herzien. Wekelijks worden er PICO’s gepresenteerd door zowel de AIOS als de kinderartsen en verpleegkundig specialisten. Deze worden in een database opgeslagen.
De vakgroep is wetenschappelijk actief,  initieert  en participeert in verschillende studies.
Speerpunten van onderzoek zijn; algemene kindergeneeskunde, kinderlongziekten/allergologie, MDL.

Opleidingen
De kinderartsen van het Isala Vrouw kind centrum hebben in hun visie vastgelegd dat het kindercentrum een opleidingsafdeling is. Op de afdeling wordt dan ook (een deel van) de opleiding voor verscheidene zorgberoepen verzorgd:

 • AIOS kindergeneeskunde (in samenwerking met Beatrix Kinderziekenhuis UMCG)
 • Kinderarts-fellow neonatologie (in samenwerking met Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU); stage in fellowship kinderlongziekten en sociale pediatrie (in samenwerking met Beatrix Kinderziekenhuis UMCG)
 • Master advanced nursing practice (hogeschool van Utrecht); opleiding voor verpleegkundig specialist
 • Acute kindergeneeskunde in huisartsenopleiding (huisartsenopleiding Groningen)
 • Stage kindergeneeskunde in opleiding SEH-arts Isala
 • AIGT; aios in opleiding voor Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Sollicitatie en contact

Er is plaats voor 1 aios die de 5e jaars differentiatiestage algemene kindergeneeskunde op onze afdeling. Deze aios moet de verplichte stages in het UMC en de verplichte stage in een algemeen ziekenhuis met succes hebben afgerond.

Kandidaten met belangstelling voor deze differentiatiestage kunnen zich wenden tot de opleider (dr. Veerle Langenhorst, v.j.langenhorst@isala.nl, tel secr 038-4245050) voor een oriënterend gesprek.

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie