Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De vooropleiding staat uitvoerig beschreven in het lokale opleidingsplan. Hier worden per stage leerdoelen en leermiddelen beschreven. De KPBs worden gebruikt om competentie gericht feedback te geven.  Elke dinsdagmiddag hebben we een probleem patient bespeking waar klinisch en differentiaal diagnostisch denken centraal staat. Elke donderdag is er speciaal onderwijsuur waar niet alleen direct aan interne gerelateerde onderwerpen aan bod komen. Elke maand is er een refereeravond. In het najaar wordt deze gehouden in Hotel Wientjes met een warm buffet vooraf en een borrel na afloop. Aan de hand van de KPBs en andere informatie worden regelmatig voortgangsgesprekken gevoerd met de opleider. In dit gesprek wordt uw voortgang besproken en zo nodig bijgestuurd.

Evaluatie van de opleidingsgroep vindt plaats door middel van proefvisitaties door de Isala Academie en de visitaties voor de opleiding door het Concilium. Vrijwel de gehele opleidingsgroep heeft de Teach the Teacher cursussen gevolgd. Het opleidingsklimaat wordt frequent gemeten door middel van de D-RECT en het functioneren van de individuele opleiders met behulp van de SET-Q. De resultaten hiervan worden in de opleidingsgroep besproken. Vier maal per jaar is er een opleidingsvergadering waarin de kwaliteit van de opleiding centraal staat.

Naast de verplichte onderwijs momenten wordt er regelmatig op vrijdagmiddag een borrel gehouden ter afsluiting van de week. In het voorjaar is er een ski-weekend waar de maatschap gedeeltelijk aan mee betaalt. Dit wordt zeer gewaardeerd en is altijd een groot succes.

Sollicitatie en contact

Er is geregeld plaats voor een AIOS in de vooropleiding. Overige plekken worden ingevuld door ANIOS. We raden u aan om contact met ons op te nemen. We nodigen u dan uit voor een gesprek en kijken wat uw wensen en onze mogelijkheden zijn. 

Sollicitatie bij de opleiders in de Isala klinieken:
dr. P.H.P. Groeneveld (opleider) en dr. M. Tascilar (waarnemend opleider)
Email: p.h.p.groeneveld@isala.nl  of  m.tascilar@isala.nl 

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie