Differentiatiestage Amputatie Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit

Aanvang: 
18-01-2017
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage wordt u aangeboden in samenwerking tussen ziekenhuis Isala en revalidatiecentrum Vogellanden te Zwolle. De aios volgt het gehele zorgspectrum vanaf de amputatie operatie, de direct postoperatieve fase, het triageproces naar vervolgsetting, de indicatiestelling voor prothesiologie en receptuur en functionele prothesetraining tot de reguliere controles op het prothese technisch spreekuur. Daarnaast  richt de stage zich op de looptechnische aspecten van het lopen met een prothese (waaronder ook met microprocessor gestuurde knie, zoals MPK). Bovengenoemde vindt plaats in een setting met effectieve korte lijnen tussen revalidatiegeneeskunde, paramedici, wondpolikliniek en vaatchirurgen.

Supervisoren:

Dr. C.H. Emmelot, revalidatiearts
Drs. E.C.T. Baars, revalidatiearts
Drs. R.E. Winter, revalidatiearts

Leerdoelen:

 • Vergroten kennis van anatomie van het houding – en bewegingsapparaat.

 • Kennis opdoen van het preoperatieve klinisch beeld (waaronder Fontaine Classificatie en amputatie indicaties)

 • Kennis opdoen van de verscheidene amputatieniveaus, operatieve basisprincipes en de functionele prognose.

 • Kennis opdoen van het direct postoperatief stomp – en prothesebeleid.

 • Kennis opdoen van de ZIP (Zwolse Isala Prothese)

 • Kennis opdoen van de verscheidene prothesecomponenten en functie.

 • Bijwonen technische spreekuren met als doel specifieke probleemanalyse, opstellen prothesereceptuur en diverse , protheseaanpassing

 • Meelopen op het amputatiespreekuur gipskamer Isalamet als doel vervolgen wondgenezing, interveniëren bij stoornissen in wondgenezing en oedeem, beoordelen prothesegeschiktheid, immediate fittingstechniek.

 • Kennis van de aetiologie en pathofysiologie van stomp – en fantoompijn. Daarnaast ontwikkelen van kennis rondom de behandelmogelijkheden van stomp – en fantoompijn.

 • Ontwikkelen van kennis rondom en klinische beooreling van postoperatief oedeem en de gevolgen voor wondgenezing en protheseverstrekking.

Hoe ga ik leren?

Binnen stage mogelijkheden tot:

 • Bijwonen van een amputatie van de onderste extremiteit door de vaatchirurg.

 • Bijwonen van aanvullend vaatonderzoek door de verpleegkundig specialist van de vaatchirurgen.

 • Het meelopen met de orthopedische instrumentenmaker, inclusief werkplaatsbezoek.

 • Het meelopen met de orthopedische schoenmaker, inclusief werkplaatsbezoek.

 • Het doen van de klinische consulten op de afdeling vaatchirurgie van de Isala.

 • Het volgen van de amputatie patient postklinisch.

 • Postoperatief een adequaat lichamelijk onderzoek verrichten met aandacht voor wond- en stompaspect, stompvorm en -conditie, contracturen alsmede specialistisch revalidatie-onderzoek, en kan dit adequaat interpreteren.

 • De aios verdiept zich a.h.v. aanwezige leerboeken vaktijdschriften; hij/zij heeft onbeperkt toegang tot bibliotheek van Vogellanden en Isala. Hij/zij neemt deel aan wekelijks cursorisch aios onderwijs

 • Ervaring opdoen met de klinimetrische instrumenten bij amputaties van de onderste extremiteit (o.a. SIGAMWAP, amp-no-pro)

 • Beoordelen gangbeeld van een amputatie patient.

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief, inclusief cv, richten aan R.E. Winter per mail (r.w.winter@isala.nl) of post: revalidatiearts Vogellanden/Isala, adres: Polikliniek revalidatiegeneeskunde Isala Zwolle, postbus 10400, 8000 GK Zwolle.

Samenwekende instellingen
Isala
Revalidatiecentrum Vogellanden

Isala

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

tel.: 038 424 50 00
website: http://www.isala.nl/academie