Keuzestage

Aanvang: 
05-04-2019

Wat gaat de aios leren?

Het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We leveren topkwaliteit op medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. Het HagaZiekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis en lid van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Sinds 2013 vormen we samen met het Renier de Graaf in Delft en het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer de Reinier Haga Groep en werken we samen aan de beste zorg voor Den Haag en omstreken.

De SEH in het Hagaziekenhuis is een van de grootste Spoedeisende Hulpen van Nederland met een level I-traumafunctie en een geïntegreerde eerste harthulp en acute hersenhulp. Onderdeel van het Spoedplein is de Spoedeisende Hulp voor kinderen. Dit deel van de Spoedeisende Hulp is onderdeel van het Juliana Kinderziekenhuis.

De kinder-SEH is helemaal ingericht om acute zorg aan kinderen te kunnen bieden. Bij de kinder-SEH werken gespecialiseerde verpleegkundigen en kinderartsen in samenwerking met SEH-artsen. De SEH, sinds 2012 nieuw gebouwd, vormt samen met de apotheek, de geïntegreerde 24-uurs huisartsenpost en de acute opname en diagnostiek afdeling (AODA) het ‘Spoedplein’.

De vakgroep spoedeisende geneeskunde bestaat op dit moment uit zeven SEH-artsenKNMG, met allen hun eigen aandachtsgebieden zoals bijvoorbeeld opleiding, management, wetenschap, PSA en toxicologie. Daarnaast zijn er 3 SEH-artsen in opleiding, 4 vooropleidings-assistenten, meerdere ANIOS, HAIO’s, een militair arts in opleiding en semi-artsen werkzaam.

Als AIOS spoedeisende geneeskunde in het Hagaziekenhuis werk je op een van de drukste SEH’s van Nederland. De opleiding bestaat in het HagaZiekenhuis sinds 2001 en was hiermee een van de eerste spoedeisende geneeskunde opleidingen van het land. Zowel de opleider als plaatsvervangend opleider zijn SEH-arts. De opleiding tot SEH-arts duurt drie jaar, waarin zoveel mogelijk stagetijd op de SEH plaatsvindt met speciale aandachtsweken voor het zien van vakspecifieke patiënten.

Op de SEH werk je onder directe supervisie van de dienstdoende SEH-arts. De patiëntenpopulatie is zeer divers en de urgentie van gezondheidsproblemen varieert van hoog- tot laag urgent, waardoor je voortdurend wordt uitgedaagd om scherp te blijven.

De specialismen ondersteunen de positie van de SEH-artsen en de SEH-arts heeft de leiding bij de opvang van de acuut zieke patient, het SOS team (spoedopvang specialisten), trauma opvang en reanimaties op de SEH. In het HagaZiekenhuis wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd en gepraktiseerd. Tijdens de opleiding is hiervoor speciale aandacht onder begeleiding van een gepromoveerde SEH-arts.

Hoe ga ik leren?

Tijdens je opleiding heb je regelmatig gesprekken met je opleider. Elke AIOS krijgt toegang tot een individueel EPASS portfolio. Opleidingsplannen worden individueel afgestemd.

Tweewekelijks vindt er onderwijs plaats samen met de AIOS SEG van het HMC en maandelijks ook samen met de AIOS van het LUMC. Tijdens de opleiding volgt de AIOS de verplichte cursussen en landelijke onderwijsdagen. Daarnaast is er ruimte om jaarlijks deel te nemen aan de Dutch North Sea Emergency Medicine Conference in Egmond en een keer aan een buitenlands congres. Refereeravonden en complicatiebesprekingen vinden op regelmatige basis plaats.

Show-and-tell

De SEH van het Hagaziekenhuis is een drukke SEH met een level I-traumafunctie met een zeer variërende patiëntenpopulatie en variënde pathologie met speciale expertise in kindergeneeskunde, acute cardiologie en acute neurologie.

Vanuit diverse disciplines (zoals bijvoorbeeld de huisartsenopleiding, opleiding tot militair arts, opleiding tot physician assistant) ontvangen wij sinds vele jaren regelmatig stagiaires. Als u in contact wil komen met stagiaires, die bij ons stage hebben gelopen, dan kunt u via de opleider of plaatsvervangend opleider met hen in contact worden gebracht om over de ervaringen van hun stage bij ons van gedachten te wisselen.

Sollicitatie en contact

Ben jij een gemotiveerde A(N)IOS en wil je graag in opleiding of een specialistische stage volgen op een dynamische Spoedeisende Hulp? Neem dan contact op met Gerlande Veldhuis, SEH-artsKNMG en  opleider: g.veldhuis@hagaziekenhuis.nl of met Mirjam Visser, SEH-artsKNMG en plaatsvervangend opleider: m.h.visser@hagaziekenhuis.nl

De regionale sollicitatieprocedure voor de opleiding wordt georganiseerd door de betreffende OOR en de NVSHA. Op de website van de NVSHA is hierover meer informatie te vinden.

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx