Differentiatiestage Bewegingsstoornissen Cognitie/bewegingsstoornissen

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Hagaziekenhuis is een groot STZ-opleidingsziekenhuis in de Haagse regio. Het ziekenhuis heeft een grote populatie patiënten met geheugenproblematiek en bewegingsstoornissen die multidisciplinair behandeld worden, in samenwerking met de afdelingen neurochirurgie, neuropsychologie, geriatrie, psychiatrie, psychiatrisch centrum Parnassia en het LUMC.

Hagaziekenhuis

Het HagaZiekenhuis kent een lange traditie in opleiden, bijscholen en trainen. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van alle werknemers. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Hagaziekenhuis
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

tel.: 070 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/opleidingen.aspx